Moduly - MRP Vizuálního účetního systému

Restaurace

Restaurace

Program Restaurace je vhodný pro různé typy restauračních zařízení, bary, jídelny i zařízení nabízející donáškovou službu.


Hlavní výhody:  Objednat          Zkušební verze        Otázky & odpovědi

Stručný přehled možností programu

  • Program Restaurace je vhodný pro různé typy restauračních zařízení, bary, jídelny i zařízení nabízející donáškovou službu.
  • Umožňuje propojení se skladovým hospodářstvím, ale může fungovat i samostatně.
  • Tiskne účtenky, sumarizace, uzávěrky, přehledy o prodaných jídlech.
  • Dokáže evidovat i platby platebními kartami nebo šeky (stravenkami).

Program Restaurace plně podporuje EET

Na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, mají podnikatelé podléhající tomuto zákonu povinnost evidovat tržby s platbou v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem. Podnikatelé/firmy mají možnost svobodně si vybrat zařízení a software, s jehož pomocí budou tržby evidovat. Na trhu existují různá řešení - řada z nich ale předpokládá další investice a to jak do nutnosti pořízení speciálního (a tím pádem finančně náročnějšího) hardwarového vybavení, tak často i různé měsíční poplatky, paušály a další platby.

Z tohoto pohledu je pro uživatele důležité, že program Restaurace nevyžaduje investice do speciálního hardware, není třeba pro zavedení elektronické evidence tržeb platit žádné měsíční paušály. Program Restaurace dokáže komunikovat přímo se serverem Finanční správy přes internet.

Již nyní si můžete zdarma stáhnout zkušební verzi, či přímo zakoupit plnou verzi programu Restaurace, která Vám umožní provést kompletní základní nastavení, vyzkoušet ovládání a otestovat komunikaci vašeho počítače s centrálou elektronické evidence tržeb, a to i s vytištěním paragonu s příslušnými náležitostmi požadovanými EET. Program Restaurace dokáže vytisknout tento paragon se všemi požadovanými údaji na běžné tiskárně – tedy bez nutnosti dalších investic do speciálních zařízení. Můžete používat jak paragonové tiskárny, tak i klasické tiskárny pro formát A4.

Restaurace

V síťové verzi dokáže připojit více pokladen. Má několik podmodulů, které jsou stručně popsány níže.

Objednávky

Objednávky

- s grafickým zobrazením stolů, sledováním otevřených účtů s tiskem objednávek pro kuchyni, bar, atd.

 

Akce

- s přípravou akcí jako jsou svatby, oslavy narozenin apod., vytvoření cenové nabídky pro zákazníka, výpočet nákladů a zisků, vytvoření výdejky surovin, normování, atd.
Akce

 

Nabídka

Nabídka

- příprava a tisk jídelních a nápojových lístků (i s obrázky jídel) včetně uvedených alergenů, denní i týdenní jídelní lístky, atd.

 

Zákazníci

- nastavení prodejních cen jednotlivým zákazníkům, tisk zákaznických věrnostních karet, sledování návštěvnosti i tržeb, statistika s podrobnými přehledy o prodeji za zadané období, výkonnost zaměstnanců, atd.

Receptury a kalkulace cen

 

Receptury a kalkulace cen

Receptury a kalkulace cen

- na základě zadaných receptur jídel a cen jednotlivých surovin vám vypočte náklady na každou porci, odepisování surovin ze skladu na základě receptur.

 

Možnosti propojení

Program Restaurace je možné provozovat samostatně nebo s propojením na program Skladové evidence vizuálního účetního systému, příp. na další programy

Nabízíme Vám také doplňky k počítačům pro realizaci klasických pokladních systémů:

  • zásuvku na peníze
  • zákaznický displej
  • tiskárnu paragonů
  • snímač čárového kódu
Možnosti propojení