Moduly - MRP Vizuálního účetního systému

MRP Maloobchod

Maloobchod

Chcete používat počítač jako registrační pokladnu?
Pak si nainstalujte program Maloobchod.


Hlavní výhody:  Objednat        Zkušební verze        Otázky & odpovědi

Stručný přehled možností programu

 • Spolupracuje s programem Skladová evidence. Program Skladová evidence je obsažen v programech Daňová evidence se skladem, Účetnictví se skladem, Skladová evidence a také v kompletech MRP-Silver a MRP-Gold.

 • Program Maloobchod dokáže importovat údaje skladových karet dle výběru a zpětně exportovat do skladu prodané položky. Tím umožňuje přesně evidovat pohyb na skladě systémem off-line nebo i on-line (kde podmínkou správné komunikace je síťová verze modulu Sklad).

 • Program tiskne sumarizace, uzávěrky. Program obsahuje řadu tiskových sestav - přehledy prodaného zboží podle různých kritérií, hodinovou zprávu, prodeje dle prodavačů, přehled plateb kartou, vklady a výběry, a další...

Program Maloobchod plně podporuje EET

Na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, mají podnikatelé podléhající tomuto zákonu povinnost evidovat tržby s platbou v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem. Podnikatelé/firmy mají možnost svobodně si vybrat zařízení a software, s jehož pomocí budou tržby evidovat. Na trhu existují různá řešení - řada z nich ale předpokládá další investice a to jak do nutnosti pořízení speciálního (a tím pádem finančně náročnějšího) hardwarového vybavení, tak často i různé měsíční poplatky, paušály a další platby.

Z tohoto pohledu je pro uživatele důležité, že program Maloobchod nevyžaduje investice do speciálního hardware, není třeba pro zavedení elektronické evidence tržeb platit žádné speciální měsíční paušály. Program Maloobchod dokáže komunikovat přímo se serverem Finanční správy přes internet.

Již nyní si můžete zdarma stáhnout zkušební verzi, či přímo zakoupit plnou verzi programu Maloobchod, který Vám umožní provést kompletní základní nastavení, vyzkoušet ovládání a otestovat komunikaci vašeho počítače s centrálou elektronické evidence tržeb, a to i s vytištěním paragonu s příslušnými náležitostmi požadovanými EET. Program Maloobchod dokáže vytisknout tento paragon se všemi požadovanými údaji na běžné tiskárně – tedy bez nutnosti dalších investic do speciálních zařízení. Můžete používat jak paragonové tiskárny, tak i klasické tiskárny pro formát A4.

Maloobchod

Program Maloobchod obsahuje tyto základní podmoduly:

Pokladňa

Pokladna

Modul je určen k vytváření a tisku paragonů. Je možné vybrat z řady předloh paragonů rozličných šíří - od úzkých paragonů pro jehličkové a termosublimační tiskárny až po široké paragony formátu A4. Uživatelé si předlohy mohou v programu přímo upravit. Při vytváření paragonu je možné zadávat různé slevy a přirážky. Je možné mít více rozpracovaných paragonů. Platby kartou jsou podporovány. Program podporuje proměnné čárové kódy - využitelné zejména pro načtení ceny váženého zboží - např. z masného úseku, lahůdek, ... V modulu Pokladna je možné vyhledávat v seznamu zboží podle různých kritérií - podle názvu zboží, ceny, čísla skladové karty, kódu zboží, EAN kódu.

 

Rozpracované doklady

Obsahuje seznam rozpracovaných paragonů, umožňuje převzít rozpracované paragony zpět do modulu Pokladna a v něm paragon dokončit. Rozpracované paragony je možné filtrovat podle prodavačů.

Pokladňa

 

Archív dokladov

Archiv dokladů

Archiv dokladů obsahuje seznam vystavených paragonů. Můžete jej využít např.:

 • k vyhledání paragonu pro účely reklamace
 • k stornování paragonu (pokud ještě neprošel uzávěrkou)
 • k tisku kopie paragonu
 • k tisku vybrané uzávěrky

 

Prodavači

Slouží k přidávání, mazání v seznamu prodavačů a hlavně k podrobnému nastavování oprávnění jednotlivých prodavačů. Každý prodavač může mít přednastavený jiný sklad.

Prodavači

 

Hotovost

Hotovost

Umožňuje zadávat vklady a výběry hotovosti. Zobrazuje aktuální stav pokladny. Umožňuje tisk příjmového dokladu, výdajového dokladu a seznamu vkladů a výběrů.

 

 

Možnosti propojení

Jedna z mnoha variant propojení programu Maloobchod s dalšími účetními agendami MRP

Nabízíme Vám také doplňky k počítačům pro realizaci klasických pokladních systémů:

 • zásuvku na peníze
 • zákaznický displej
 • tiskárnu paragonů
 • snímač čárového kódu
Možnosti propojení