MRP Databázový manažer

Softwarový produkt, který by neměl chybět v žádné firmě využívající databázové soubory! Jedinečný nástroj na prohlížení, vytváření, editaci, vyhledávání chyb a provádění oprav běžných DBF a Paradoxových tabulek.

Program ocení jak laičtí uživatelé počítačů (mohou totiž provádět nad databázemi takové operace, které byli doposud schopni provádět pouze zkušení programátoři, častokrát s nepříliš levnými vývojovými nástroji), tak i zkušení programátoři - možnost pracovat s SQL konzolí apod.

Chcete-li se přesvědčit o kvalitě našich programů dříve, než si objednáte plnou licenci, doporučujeme Vám vyzkoušet si nejprve bezplatnou zkušební verzi.

databazovy_manazer.gif

Stručný přehled možností programu:

Podporované databázové tabulky
 • dBASE DBF (dBASE III+, dBASE IV, dBASE 5 for Windows, Visual dBASE 7)
  Program doporučujeme pro práci s databází Vizuálního účetního systému, není určen pro práci s databází Univerzálního účetního systému, která používá jiný formát DBF souborů.
 • Paradox (Paradox 3.5, Paradox 4.0, Paradox 5.0 for Windows, Paradox 7.0)
Prohlížení a úprava záznamů tabulky
 • všechny obvyklé funkce (přidávání, mazání a editace záznamů)
 • zobrazení a editace ve znakové sadě specifické pro Česko nebo Slovensko (Kameničtí, Latin 2, Windows 1250)
 • označování bloků záznamů (i nesouvislých) - blokové operace se záznamy (mazání, kopírování, export)
 • vyhledávání záznamů podle hodnoty jedné nebo více položek (možnost použití masky *, ?)
 • hromadné nahrazování hodnot položek
 • zobrazení záznamů podle indexů definovaných pro tabulku
 • filtrování zobrazených záznamů (výrazem - podle hodnoty jedné nebo více položek)
  nastavení formátu zobrazení položek (pro každou položku nebo obecně pro typ položek) např. počet desetinných míst
 • možnost zobrazení a editaci i částečně porušených tabulek (např. DBF tabulka obsahující porušené záznamy tzv. "seno", nebo DBF tabulka s chybějícím indexovým souborem)
Vytváření nových tabulek
 • možnost vytvoření jakékoli verze tabulky pro podporované databáze
 • definování velikosti a typu položek, definování indexů, nastavení znakové sady
 • jednoduchý a průvodce vás provede celým postupem vytvoření tabulky
Změna struktury již existujících tabulek
 • přidání nové položky, odstranění položky
 • změna typu a velikosti položky (existující data jsou automaticky upraveny pro nový typ a velikost)
 • přidání indexu, odstranění indexu, změna parametrů indexu
 • nastavení znakové sady
Kontrola a oprava tabulek dBASE, FoxPro a ostatních souborů kompatibilních s formátem DBF
 • kontrola všech částí tabulky (struktura hlavičky, popisovače položek, pole záznamů, indexové soubory, atd.)
 • možnost automatické opravy nejčastějších chyb (počet záznamů, data položky nesouhlasící s typem, atd.)
 • přehledný interaktivní protokol s výsledky kontroly, umožňující snadný přechod na místa chyb (např. jediným kliknutím lze zobrazit porušenou tabulku a přesunout se na porušený záznam)
 • zobrazení podrobného popisu chyby, způsobu opravy a hodnoty před opravou (u záznamů zobrazení podrobného popisu ve stavovém řádku mimo protokol, což dovoluje zachovat přehlednost protokolu i v případě že porušených záznamů je několik tisíc)
 • zvýraznění chybných záznamů při zobrazení tabulky (podrobný popis chyby a opravy pro položku na které je kurzor)
 • možnost označení všech porušených záznamů a následné provedení některé z blokových operací (např. mazání)
SQL konzole
 • pracuje s tabulkami dBASE i Paradox
 • všechny standardní operace nad tabulkou (SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE, atd.)
 • předlohy SQL příkazů (možnost definování vlastních předloh)
 • všechny funkce pro práci s tabulkou (vyhledávání, filtrování, export, atd.) dostupné také nad výsledkem SQL dotazu
 • historie použitých SQL příkazů
Operace nad tabulkou
 • setřídění záznamů
 • operace "Pack table" (odstranění smazaných záznamů) pro tabulky dBASE
 • aktualizace indexů (pro tabulky dBase i Paradox)
 • změna názvu, uložení pod novým názvem (včetně úpravy hlaviček navázaných indexových a memo souborů)
 • smazání tabulky
 • export záznamů (DBF, Excel, CSV)