Výpočet čisté mzdy

 

 

Jak správně spočítat mzdu zaměstnance v pracovním poměru?

 

Výpočet mzdy je základní a nezbytnou součástí každé organizace. Tento průvodce poskytuje podrobné kroky pro správný výpočet mzdy zaměstnanců. Pokud hledáte podrobnější informace a specifické případy, naše mzdové programy vám mohou poskytnout veškerou potřebnou pomoc.

 

Stanovení výše odměny

 

Odměnu za vykonanou práci lze stanovit dvěma způsoby: tarifní hodinovou sazbou nebo úkolově. Tarifní hodinová sazba je pevně stanovená odměna za hodinu práce, zatímco úkolová sazba je odměna za dokončení konkrétní úlohy. K těmto základním odměnám je nutné přičíst veškeré příplatky před zdaněním, jako jsou:

 

  • Příplatky za práci v noci - Odměna za práci vykonanou během nočních hodin.
  • Příplatky za práci ve svátek - Odměna za práci vykonanou ve státem uznané svátky.
  • Příplatky za práci o víkendu - Odměna za práci vykonanou během víkendů.
  • Osobní ohodnocení - Individuální odměny za výkon, zkušenosti nebo speciální dovednosti.


Výpočet zálohové daně

 

Pro výpočet zálohové daně je nutné zaokrouhlit vypočtenou odměnu na celé stokoruny směrem nahoru, případně na celé koruny směrem nahoru, pokud je výše odměny nižší než sto korun. Daňový základ je následně zdaněn sazbou 15%. Pokud základ daně přesahuje čtyřnásobek průměrné měsíční mzdy, částka nad tento limit je zdaněna sazbou 23%.

 

Výpočet sociálního pojistného

 

Výše sociálního pojistného se vypočítá z hrubé mzdy. Je důležité kontrolovat, aby celkový vyměřovací základ od začátku roku nepřesáhl maximální vyměřovací základ, který je stanoven na 48násobek průměrné měsíční mzdy.

 

Výpočet zdravotního pojistného

 

Zdravotní pojistné se vypočítává rovněž z hrubé mzdy. Pokud je hrubá mzda nižší než minimální mzda, použije se jako vyměřovací základ minimální mzda. Pro zdravotní pojištění není stanoven maximální vyměřovací základ.

 

Zaokrouhlení

 

Vypočítané sociální a zdravotní pojistné se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

 

Výpočet čisté mzdy

 

Pro výpočet čisté mzdy je nutné odečíst zálohu na daň a odvedené pojistné od hrubé mzdy. Pokud je na zaměstnance uvalena exekuce, odečtou se také platby za exekuce v zákonné výši. Poté přičteme příplatky po zdanění, například stravné. Výsledkem je čistá mzda k výplatě.

 

Zjištění výše odvodů za zaměstnavatele

 

Odvody za zaměstnavatele zahrnují zdravotní a sociální pojištění. Sazba zdravotního pojištění zaměstnavatele činí 9% z hrubé mzdy. Pro výpočet sociálního pojištění je nezbytné vystavit mzdy pro všechny zaměstnance a následně spočítat odvod, který tvoří 24.8% z úhrnu všech vyměřovacích základů.

 

Kontrola a archivace dat

 

Doba archivace mzdových dat je zákonem stanovena na 30 let. Naše účetní software MRP-K/S vám nejenže pomůže s výpočtem, ale také s ochranou a archivací mzdových dat díky naší technologii DMAL®. Tento nástroj umožňuje jednoduchou evidenci pracovních poměrů, docházky a mezd. Navíc poskytujeme zdarma hot-line podporu, takže na mzdy nebudete nikdy sami.

 

Mzdové programy MRP

Naše mzdové programy MRP za cenu 4498 Kč bez DPH umožňují výpočet exekucí a vedení mzdové a personální agendy pro prakticky neomezený počet zaměstnanců. Vyzkoušejte si je nezávazně v plně funkční, časově omezené verzi.