Moduly - MRP Vizuálního účetního systému

MRP Mzdy a Personalistika

Faktury

Program Faktury, v základní ceně 698 Kč bez DPH, je určen jak pro plátce DPH, tak i pro neplátce DPH.


Hlavní výhody:  Objednat         Zkušební verze         Otázky & odpovědi

Stručný přehled možností programu

  • Umožňuje kontrolu spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů.
  • Do faktur vkládá QR kódy v režimu QR platba nebo QR faktura.
  • Umožňuje realizovat homebanking a podporuje obchodování po Internetu.
  • Umožňuje importovat/exportovat faktury z/do Účetního systému MRP-K/S.
  • Dokáže vytvářet a tisknout jak jednoduché, tak i hromadné příkazy k úhradě.
  • Program umožňuje exportovat data do jiných Windows kompatibilních aplikací (DBF, XLS, TXT, HTML, RTF, PDF). Při exportu do formátu PDF lze vložit digitální podpis.

Faktury

Základní verze programu Faktury obsahuje následující moduly:

Prijaté/vydané faktúry

Přijaté/vydané faktury

Umožňuje sledování odběratelských a dodavatelských faktur, DPH, vystavování faktur, storna a penalizačních faktur, dodacích listů, příkazů k úhradě pro banku, sledování doby splatnosti faktur a vystavování předfaktur, evidenci dodavatelů a odběratelů, prohledávání podle různých kritérií, apod. Umožňuje kontrolu spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů. Do faktur vkládá QR kódy v režimu QR platba nebo QR faktura.

Má uživatelsky modif. výstupní sestavy. Výstupy dokáže exportovat i do jiných windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML). Umožňuje realizovat homebanking a podporuje obchodování po Internetu - dokáže e-mailem rozesílat objednávky, faktury a proformafaktury.

Tento modul umožňuje importovat/exportovat faktury z/do Účetního systému MRP-K/S. Takže účetní firmy mohou používat MRP-K/S, zatímco obyčejný živnostník může používat pouze vizuální Fakturaci (která je jednoduchá na obsluhu a za nízkou cenu) a exporty z ní předávat účetní firmě, která mu v MRP-K/S povede kompletní účetní agendu.

 

Pokladní kniha

Modul Pokladní kniha umožňuje vedení více pokladen v různých měnách a evidenci příjmových a výdajových pokladních dokladů, jejich přidávání, opravu, mazání, prohlížení, a vyhledávání v nich. Jednotlivé doklady umožňuje vytisknout. Seřazení zápisů v Pokladní knize je možné uživatelsky nastavit podle zvolených kritérií.

Pokladňa

 

Bankové výpisy

Bankovní výpisy

s návazností na internetbanking umožňují efektivním způsobem vytvářet databázi bankovních výpisů, importovaných z elektronického bankovnictví. Stažené výpisy dokáže poloautomatickým způsobem spárovat s knihou faktur. Jejich přednosti se projeví zejména při zpracování velkého množství údajů. Podporuje formáty ABO, BEST KB/M-BEST, CITIBANK Internet, GE Capital a další. Dokáže zpětně vytvářet a tisknout bankovní výpisy získané pouze v elektronické formě.

 

Příkazy k úhradě

dokáží vytvářet a tisknout jak jednoduché, tak i hromadné příkazy k úhradě. Tyto příkazy je možné připravit přímým zadáváním dat nebo exportem z jiných modulů (např. z Knihy přijatých faktur). Vytvořené příkazy ponechává v archivu pro další případnou kontrolu. Podporuje různé internetbankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, ...).

Príkazy na úhradu

 

Objednávky

Objednávky

Modul Objednávky umožňuje vést evidenci Přijatých/vydaných objednávek s možností přebírání zadaných údajů přímo do modulu Fakturace. Možnost částečného vykrytí objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovém formátu (tzv. "inhouse" formát). Možnost definice smluvní ceny nebo stanovení ceny až v okamžiku vykrytí.

 

Zakázky

Kniha zakázek umožňuje evidenci a zpracování dat týkajících se jednoho projektu, s možnostmi vyhledávání podle různých kritérií. Program umožňuje vystavovat faktury na základě evidovaných zakázek a rozúčtovat náklady na jednotlivé zakázky.

Zákazky

 

Adresár dodávateľov/odberateľov

Adresář dodavatelů/odběratelů

S modulem adres spolupracují ostatní moduly, ve kterých se pracuje s adresami zákazníků nebo dodavatelů. Umožňuje vyhledávat podle názvu firmy, jména kontaktní osoby, IČ, DIČ, města, PSČ, poznámky k dané firmě, apod. Také je možné ve výstupech tisknout seznamy adres podle různých filtrů, tisknout adresy na obálky nebo na samolepící štítky různých formátů. Adresář umožňuje třídit adresy podle typu s možností dalšího členění. Dokáže kontrolovat spolehlivost plátců DPH a jejich bankovních účtů..

 

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy v animovaném 3D zobrazení ocení zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáží v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě nejen za jednotlivé dny, ale až několik let zpětně. Kromě běžně žádaných analýz, jako jsou porovnání výnosů a nákladů, HV, cash flow, vývoj stavů vybraných účtů apod., umožňuje uživatelům programu nadefinovat si přímo vlastní grafy s vlastními vazbami mezi jednotlivými účty.

Manažérske grafické analýzy

 

Výše uvedené moduly obsahuje základní, tedy nejlevnější, verze programu Faktury.

 

Kromě základní verze nabízíme program Faktury i v síťové verzi.

   


Síťová verze

Umožňuje pracovat na více stanicích v počítačové síti. Rozšíření o síť je cenově výhodné, protože se neplatí za každou stanici v síti.