MRP-K/S

produkt 4. digitální průmyslové revoluce

MRP-K/S, účetní systém

Vlajková loď účetních programů MRP! Ucelený ekonomicko–informační systém, který posouvá hranici dokonalosti a vytváří tak nové měřítko kvality v oblasti účetních systémů. MRP-K/S v sobě spojuje na jedné straně mohutný nástroj pracující s maximální precizností a spolehlivostí (díky použité technologii Klient/Server) a na druhé straně si udržuje jednoduchost a ladnost ovládání, flexibilitu k měnící se legislativě a intuici k rostoucím potřebám uživatelů. Snahou tvůrců tohoto účetního systému bylo vytvořit dílo, které by v maximálně možné míře dokázalo povznést a nadchnout obsluhující personál i při takové (na první pohled nezajímavé) činnosti, jakou je zpracování dat účetních agend. Díky použité vysoce produktivní technologii DMAL® (více na www.dmal.cz) se MRP podařilo dosáhnout i bezkonkurenční ceny tohoto účetního systému. Je určen těm uživatelům, kteří požadují spolehlivost a bezpečnost firemních dat. Jedná se o chytrý a kreativní účetní systém, který Vám pomůže na daních odvést státu jenom to, co mu dle platných zákonů nezbytně patří. Automatizovaným systémem umožňuje provádět kontrolu spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů. Umožňuje automatizované zaúčtování faktur, pohledávek a závazků, pokladních pohybů, interních dokladů, skladových pohybů, bankovních výpisů a mezd do deníku.

Účetní systém MRP-K/S je určen pro:

 • drobné a malé podnikatele, kterým k práci postačují pouze některé Modulové sestavy
 • střední a větší podnikatele (fyzické osoby)
 • malé, střední a větší firmy
 • zaměstnavatele s prakticky neomezeným počtem zaměstnanců
 • příspěvkové a neziskové organizace
 • účetní firmy a daňové poradce
 • práci v lokálních počítačových sítích, přes internet a samozřejmě i pouze na jednom počítači.

Účetní systém MRP-K/S

Účetní systém MRP-K/S podporuje GDPR:

 • Propracovaným rozdělením přístupových práv v jednotlivých agendách
 • Zamezením přístupu nekompetentním osobám k uloženým datům - architektura Klient/Server
 • Šifrováním záloh účetních dat
 • Šifrováním výplatních lístků ve mzdách posílaných internetem
 • Logováním přístupů a změn
 • V případě, že fyzická osoba požádá o výmaz dat evidovaných o ní, pak účetní systém MRP‑K/S umožní elegantním způsobem dohledat účetní doklady související s touto osobou (a to i roky zpětně) a tím pomůže zjistit nejbližší možné datum skutečného výmazu dat dotčené osoby na základě jiných zákonných důvodů
 • U jednotlivých adres je možné nastavovat různé tzv. GDPR události, podle kterých je možné následně filtrovat a vyhledávat
 • Možností anonymizace dat - pro práci s celou databází je možno anonymizovat jak adresy, tak evidenci kontaktů a agendu mezd

Účetní systém MRP-K/S podporuje EET (elektronickou evidenci tržeb):

Na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, mají podnikatelé podléhající tomuto zákonu povinnost evidovat tržby s platbou v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem. Podnikatelé/firmy mají možnost svobodně si vybrat zařízení a software, s jehož pomocí budou tržby evidovat. Na trhu existují různá řešení - řada z nich ale předpokládá další investice a to jak do nutnosti pořízení speciálního (a tím pádem finančně náročnějšího) hardwarového vybavení, tak často i různé měsíční poplatky, paušály a další platby!

Účetní systém MRP-K/S nevyžaduje investice do speciálního hardware, není třeba pro zavedení elektronické evidence tržeb platit nějaké speciální měsíční paušály. MRP-K/S dokáže komunikovat přímo se serverem Finanční správy přes internet!

Účetní systém MRP-K/S umožňuje sestavit Kontrolní hlášení DPH. Pro uživatele účetního systému MRP-K/S jsme připravili příručku pro sestavení Kontrolního hlášení.

Pro zájemce o tento účetní systém MRP připravila speciální, plně funkční (pouze časově omezenou) verzi, na které si můžete nezávazně vyzkoušet za plného provozu funkce tohoto systému.

Připravili jsme pro Vás Sbírku řešených příkladů účtování v MRP-K/S, kterou zejména začátečníkům vřele doporučujeme k prostudování.

V případě zájmu Vám můžeme tuto verzi také zaslat poštou, stačí pokud si o její zaslání napíšete. Rádi Vás také uvítáme na našich pobočkách, kde Vám tuto verzi ochotně poskytneme.

Účetní systém je pravidelně ověřován auditem. K nahlédnutí je aktuální auditorské ověření.

Účetní systém je standardně k dispozici v českém jazyce. Uživatel si však může jazyk rozhraní účetního systému přepnout a využívat jak účetnictví v němčině, tak i účetnictví v angličtině.

Základní vlastnosti účetního systému MRP-K/S

 • Maximální spolehlivost chodu a bezpečnost ukládaných dat jakou můžete v současnosti pravděpodobně získat jen při použití těch nejšpičkovějších informačních technologií.
 • Radikálně zvýšená odolnost účetních dat proti napadení běžnými počítačovými viry.
  Ze všech dosud známých virů stažených z internetu se nám nepodařilo najít takový, který by byl schopen z klientské stanice zničit nebo jen poškodit data na testovaném serveru.
  Tento server nebyl současně využíván jako klientská stanice a byla na něm provedena běžně dostupná softwarová zabezpečení.
 • Jednoduché ovládání. Při samotném jeho návrhu jsme vycházeli z ovládání, které jsme použili u vizuálního účetního systému. Nezatěžovat uživatele nutností učit se novému ovládání se nám podařilo do té míry, že uživatel, který bude mít zájem přejít z našeho vizuálního účetního systému na účetní systém MRP-K/S, na první pohled ani nepozná, že pracuje na zcela novém a jiném systému.
 • Jednoduchá instalace. Je běžné, že instalace jiných aplikací typu Klient/Server musí provádět pouze špičkoví odborníci vyškolení přímo tvůrcem programu. Instalaci účetního systému MRP-K/S na jeden počítač dokáže zvládnout i běžný uživatel a čas instalace bude porovnatelný s instalací jiných běžných programů, které nejsou aplikací typu Klient/Server! Instalaci na více počítačích v síti sice nedoporučujeme svěřit úplnému laikovi - postačí ale průměrný uživatel (nebo správce) síťových aplikací.
 • Velká rychlost v sítích LAN. Uživatel zvyklý pracovat pouze na jednoduchých lokálních počítačích pravděpodobně ani nepozná, že pracuje na síťové aplikaci. U některých vybraných funkcí se dokonce podařilo zvýšit rychlost až několikanásobně v porovnání s jinými síťovými aplikacemi, které nejsou typu Klient/Server.
 • Velkou přizpůsobivostí různým potřebám firem. Účetní systém nabízíme ve dvou variantách:
  • Komplet - zahrnuje všechny níže uvedené  moduly. Není nutné využívat všechny moduly, jednotliví uživatelé si mohou vybrat, se kterým modulem budou pracovat. Přes počáteční vyšší investici vychází cena za jednotlivý modul nejvýhodněji.
  • Modulární - zaplatíte si jen ty moduly, které potřebujete. Tím je účetní systém MRP-K/S dostupný i pro menší firmy. Např. Fakturaci pro jeden počítač si můžete pořídit za 998,-Kč bez DPH. Další moduly je možné přikoupit později.
  U modulů je možné upravit jejich činnost různými změnami v nastavení. K modulům je možné nastavit přístupová práva pro jednotlivé uživatele. Celý účetní systém systém nabízí přes 1000 předdefinovaných výstupních sestav. V případě, že by i přesto někdo potřeboval vytvářet dle svých potřeb nové sestavy, dokáže to provádět jednoduchým způsobem pomocí implementovaného editoru v generátoru sestav.
 • Možnost vedení účetnictví teoreticky až 9998 firmám, což s oblibou využívají účetní firmy a daňoví poradci. Ti na tomto účetním systému oceňují (kromě jiného) i možnost vytváření různých křížových kontrol a analýz hospodaření firem. To jim pak umožňuje navrhovat svým klientům optimalizaci daňové zátěže v rámci platných zákonných předpisů.
 • Velmi příznivá cena, které se podařilo dosáhnout zejména použitím nově vyvinuté DMAL® technologie. Doposud bylo zvykem, že aplikace typu Klient/Server si pořizovaly zejména majetnější firmy a velké korporace. Je běžné, že cena klasických aplikací typu Klient/Server od jiných výrobců bývá až řádově vyšší než toto řešení.
 • Navazuje na MRP-Internetový obchod a umožňuje spolupráci i s internetovými obchody od jiných výrobců. Protokol našeho účetního systému MRP-K/S pro komunikaci s těmito jinými internetovými obchody je uveden zde.

Základní moduly účetního systému MRP-K/S

Daňová evidence

neboli Jednoduché účetnictví umožňuje vedení evidence o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, pokladního deníku, bankovní knihy, sledování DPH,.... Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiálových prostředků, o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky (přehled o majetku a závazcích, přehled příjmech a výdajích). Modul Daňová evidence umožňuje sledovat hospodaření i za jednotlivá střediska a zakázky. Výstupy dokáže exportovat i do jiných windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, PDF). Umožňuje realizovat homebanking a podporuje obchodování prostřednictvím Internetu. Ve spolupráci s Manažerem elektronických podání umožňuje odesílat formuláře úřadům přes internet.

Daňová evidence

Účetnictví

Účetnictví

umožňuje vést podvojné účetnictví pro různé druhy organizací - podnikatelů, příspěvkových i neziskových organizací. Účetní deník umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami jako např.: hlavní kniha syntetické a analytické evidence, saldokonto, seznam daňových dokladů, výpočet, tisk Přiznání k DPH, výpočet a tisk Souhrnného hlášení k DPH pro kontrolu nároku na osvobození transakcí od DPH z titulu dodání zboží do jiného členského státu EU a Kontrolní hlášení DPH. Umožňuje provádět zápočty mezi firmami. Ve spolupráci s Manažerem elektronických podání umožňuje odesílat formuláře úřadům přes internet. Dále umožňuje vedení pokladen v tuzemské i cizí měně, pokladní doklady, výkaz zisků a ztrát, předvahu, rozvahu, cash flow apod. pro podnikatelské subjekty.


Mzdy a personalistika

Sofistikované mzdové účetnictví umožňující automatizovaně zaúčtovávat vystavené mzdy přímo do účetního deníku. Mezi hlavní výhody tohoto programu na mzdy patří to, že umožňuje:
 • vedení mzdové i personální agendy pro prakticky neomezený počet zaměstnanců. Nemusíte nic doplácet za jakýkoliv počet zaměstnanců!
 • začleňovat zaměstnance do libovolného počtu středisek
 • zadávat docházku, evidenční stav a pracovní výkony zaměstnanců
 • definovat uživatelské mzdové položky a jejich výrazy pro výpočet mzdy
 • vypočítat a evidovat náhrady při pracovní neschopnosti
 • vypočítat a evidovat penzijní připojištění
 • vypočítat a evidovat soukromé životní pojištění
 • vypočítat exekuce
 • vypočítat a evidovat náhrady za zdravotní volno - sick days
 • pracovat s evidenčními listy důchodového pojištění a vytvářet data pro jejich elektronický přenos
 • pracovat s přihláškami k nemocenskému pojištění a vytvářet data pro jejich elektronický přenos
 • vytisknout značně obsáhlé výstupní sestavy (výplatní lístky, výplatnice, výčetky platidel, sumarizace, výkazy pojistného, penzijní připojištění, soukromé životní pojištění, mzdové seznamy, platební příkazy, roční mzdové listy, náhrady při pracovní neschopnosti, žádost na chybějící měsíční daňový bonus, potvrzení o zdanitelných příjmech, roční vyúčtování daně z příjmů za zaměstnance i za firmu, údaje zaměstnance z personalistiky, potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), docházku, pracovní výkony)
 • provádět elektronické spojení s bankou - internetbanking
 • export pro statistiky ISP a ISPV
Mzdy a personalistika - Práce a mzdy

Mzdy a personalistika - Uzávěrky a výkazy

Přijaté/vydané faktury

Přijaté/vydané faktury

s výstupními sestavami jako např.: faktura (daňový doklad), faktura se zaúčtováním, předfaktura, zápočet faktur, seznam faktur, dobropis, vrubopis, dodací list, upomínka, seznamy úhrad, pokladní doklady apod. Při výběru těchto výstupních sestav je možné ještě navíc použít různé filtry jako: časové rozlišení, rozlišení podle čísel faktur, čísel zakázek, čísel středisek. Řeší elektronickou fakturaci s digitálním podpisem PDF dokladů, INHOUSE a ISDOC formát (ve zvlášť placeném modulu EDI/Inhouse), do faktur a předfaktur vkládá QR kódy s platebními údaji. S moduly faktur je možné provádět různé doplňkové funkce - využívat různé číselné řady, provádět opravy, kopie a storna faktur, exportovat výstupy do txt, dbf a xls souborů, exportovat údaje z přijatých faktur přímo do příkazů k úhradě, ... U přijatých faktur kontroluje spolehlivost plátců DPH a jejich účtů. Nyní u vydaných faktur placených v hotovosti s plnou podporou EET.

Umožňuje importovat faktury z online fakturačního systému Turbofaktura.


Skladová evidence

s výstupními sestavami jako např. příjemka a výdejka, seznam pohybů, obraty podle druhů pohybů, seznamy karet, složené karty, inventury, ceníky, výrobní čísla apod. Umožňují účtování jak metodou A, tak i B. Oceňování skladových zásob je možné váženým průměrem nebo metodou FIFO. Kromě skladních cen pracují s pěti prodejními cenami, které je možné vést i v jiných měnách. Podporují INTRASTAT. Uživatele na nich dále zaujala rychlost a robustnost, provázanost s agendami objednávek, fakturací a maloobchodu, vysokou možností filtrování, rozsáhlými možnostmi kontrolních funkcí, parametrizací chování programu skladová evidence, podporou čárových kódů, evidencí inventur, rozsahem cenové politiky (přirážky, marže, cenové skupiny) apod. Má vyřešenu problematiku EET.

Sklad

Objednávky

Objednávky

Přijaté/vydané objednávky s přímou návazností na rezervaci ve skladovém hospodářství s možností přebírání zadaných údajů přímo do modulu Faktur nebo do modulu Skladová evidence. Možnost částečného vykrývání objednávky. Import objednávky elektronickou cestou v textovém formátu (ve zvlášť placeném modulu EDI/Inhouse). Možnost definice smluvní ceny nebo stanovení ceny až v okamžiku vykrytí. Možnost blokování řádku objednávky z důvodu nedostupnosti zboží. Umožňnuje vytváření celkových nabídek nebo nabídek pro konkrétní osoby. Jednoduše pak převede nabídku na přijatou objednávku.


Adresář dodavatelů/odběratelů

s možností různého vyhledávání jako např. podle názvu firmy, jména kontaktní osoby, IČO, DIČ, města, PSČ, poznámky k dané firmě apod. Umožňuje dále tisknout seznamy adres podle různých filtrů, tisknout adresy na obálky nebo na adresní samolepící štítky různých formátů. Umožňuje kontrolu spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů.

Adresář


Modul CRM

CRM

neboli Customer Relationship Management umožňuje sledovat činnost ve firmě, přidělovat úkoly pracovníkům, sdružovat aktivity pod společné projekty. Efektivně řeší vzájemnou komunikaci mezi firmou jejími zaměstnanci a zákazníky. Aktivity jsou přehledně řazeny s plánovacím kalendářem. Sleduje a eviduje jednotlivé řešitele konkrétních úkolů, kontroluje rozpracovanost jednotlivých úkolů. Je provázán s modulem Adres a Kontaktů. 


Evidence majetku

Zabezpečuje sledování různých typů majetku. Umožňuje evidovat celou historii provedených daňových i účetních odpisů a zůstatkových cen s přesností na měsíce, včetně technických zhodnocení a přerušení odpisů. Na základě uživatelem zvolených podmínek umí dopočítat následující odpisy, a to u jednotlivých karet nebo hromadně. Lze jej použít i pro plánování budoucích odpisů pořízeného majetku. Provedené daňové nebo účetní odpisy lze za zvolené období hromadně zaúčtovat, rozčleněné podle volitelných tříd předmětů. Modul Evidence majetku umožňuje filtrování a vyhledávání záznamů, včetně příslušných tiskových sestav. Umožňuje i výpočet odpisů za hospodářské roky, tedy účetní období, která se neshodují s kalendářním rokem.

 

Evidence majetku

Maloobchod

Maloobchod

Jednotlivé klientské stanice je možné využívat jako maloobchodní pokladny s on-line napojením na modul skladového hospodářství. Modul Maloobchod umožňuje detailní nastavení oprávnění pro každého prodavače. Eviduje grandtotaly (čistý, hrubý, záporný). Umožňuje provádět uzávěrky (denní, měsíční, roční), evidovat práci jednotlivých prodavačů, podporuje používání platebních karet,... Slevy či přirážky lze zadávat na vybrané položky nebo na celý paragon. Pracuje i s námi dodávanými doplňky počítačů: zákaznický displej, zásuvka na peníze, tiskárna paragonů, snímač čárového kódu. Disponuje rozhraním jak pro klasické klávesnicové ovládání, tak i pro ovládání přes dotykový displej. Má vyřešenu problematiku EET.


Restaurace

Vychází z maloobchodního prodeje. Umožňuje mít např. otevřeno současně více účtů, slučovat nebo rozdělovat jednotlivé účty, provádět tisk objednávek jídel na zvláštní tiskárně v kuchyni apod. Disponuje rozhraním jak pro klasické klávesnicové ovládání, tak i pro ovládání přes dotykový displej.
Má vyřešenu problematiku EET.

Restaurace

Evidence obalů

Evidence obalů

Modul, který podnikatelským subjektům pomůže splnit povinnosti vyplývající ze zákona č.477/2001 Sb. Mezi nejzákladnější výstupní sestavy patří například čtvrtletní výkaz produkce obalů pro autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, seznamy vydaných obalů apod. Umožňuje i vyhledávání podle různých filtrů jako např.: název obalu, kód, použití obalu, odměny za obal, typy obalů, původy obalů apod. Navazuje přímo na skladové karty modulu Skladová evidence.


Daň z příjmu právnických a fyzických osob

Dokáže ulehčit práci při přípravě daňových přiznání a umožní Vám vytisknout i příslušné formuláře. Modul obsahuje každoročně aktualizované formuláře daně z příjmů právnických osob, fyzických osob typu "B" a roční přehledy osob samostatně výdělečně činných pro VZP a Správu sociálního zabezpečení. Daňové formuláře jsou doprovázeny kontextovou nápovědou, která ke každé kolonce formuláře daňového přiznání zobrazí příslušnou část dokumentu "Pokyny k vyplnění přiznání", vydaného Ministerstvem financí. Vyplněné formuláře jsou v programu archivovány, identifikační údaje lze pak použít pro předvyplnění formulářů v dalším období.

Daň z příjmu

Pokladní kniha

Pomocné knihy

 • Kniha zakázek s možnostmi vyhledávání podle různých kritérií
 • Kniha pokladny - nyní s plnou podporou EET, s možností vést více pokladen v různých měnách a s prováděním kontrol se zaúčtováním v účetním deníku
 • Kniha jízd umožňující vést evidenci firemních motorových vozidel, jejich jízd, jízd soukromých vozidel pro firemní účely a výpočet cestovních náhrad. Program také umožňuje zpracování silniční daně.

Smlouvy (přijaté a vystavené)

Zcela nová agenda sloužící k evidenci přijatých a vystavených smluv. Originální smlouvy je možné ke každému záznamu uložit jako přílohy v běžných formátech (např. PDF, JPG, DOC apod.).

Smlouvy (přijaté a vystavené)


INTERNETBANKING

Kniha bankovních výpisů

s návazností na internetbanking umožňuje efektivním způsobem vytvářet databázi bankovních výpisů, importovaných z elektronického bankovnictví. Výpisy stažené z internetu dokáže poloautomatickým způsobem spárovat s účetním deníkem a knihou faktur. Její přednosti se projeví zejména při zpracovávání velkého množství údajů. Podporuje formáty ABO,  BEST KB/M-BEST, Českou poštu, CITIBANK Internet, GE Capital a jiné. Přímo spolupracuje taktéž i s produkty přímého bankovnictví jako je například Přímý kanál od Komerční banky. Dokáže zpětně vytvářet a tisknout bankovní výpisy pořízené pouze v elektronické podobě.

Kniha bankovních výpisů
Kniha příkazů k úhradě

Dokáže vytvářet, zasílat internetem a tisknout jak jednoduché, tak i hromadné příkazy k úhradě. Tyto příkazy je možné připravit přímým zadáváním dat nebo exportem z jiných modulů (např. z Knihy přijatých faktur). Vytvořené příkazy ponechává v archivu pro případnou pozdější kontrolu. Podporuje různé internetbankingové formáty (ABO, BEST KB, CITIBANK Internet, ...). Přímo spolupracuje taktéž i s produkty přímého bankovnictví jako je například Přímý kanál Komerční banky.

Kniha příkazů k úhradě

Evidence pošty

Evidence pošty

Program pro evidenci přijaté a odeslané pošty, tisk poštovní knihy, poštovních poukázek různých typů na laserových a inkoustových tiskárnách. Umožňuje k sobě připojit i námi doporučované digitální váhy. Pak dokáže např. vypočítat i cenu poštovného apod. Příjemcům klasických poštovních zásilek lze zaslat e-mail o tom, že obdrží cenné psaní, dobírkové psaní, doporučené psaní, balík apod. Dále pak informuje příjemce o podacích číslech zásilek, datu a místě podání zásilek a případně i o dobírkových cenách. Samozřejmostí je podpora pro elektronické podání České pošty, tisk Evidenčního lístku poštovného a Dekádního výkazu poštovného.


Opravy a reklamace

Modul umožňující vedení evidence záručních a mimozáručních oprav. Kromě základní evidence agenda umožňuje vést seznam souvisejících organizačních úkonů a seznam materiálu a prací. Stav zakázky lze uživatelským nastavením barevně rozlišit vzhledem k datu vyřízení zakázky. Materiál lze přebírat z přednastavených položek nebo skladových karet.
V modulu nastavení je možno přednastavit barevné schema seznamu servisních zakázek a dobu pro vyřizování záručních a mimozáručních oprav. Tato doba se potom připočítává k datu přijetí zakázky a přednastavuje datum pro vyřízení opravy. Zákazník je zakládán do evidence adres.

Opravy a reklamace


Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy v grafickém animovaném 3D zobrazení pro účetnictví, fakturaci, sklady s jejich pohyby a mzdy. Ocení jej zejména firemní manažeři a ekonomové, protože dokáží v přehledné grafické formě analyzovat situaci ve firmě nejen za jednotlivé dny, ale až několik let zpětně. Kromě běžně žádaných ekonomických analýz, jako jsou porovnání výnosů a nákladů, HV, cash flow, vývoj stavů vybraných účtů apod., umožňuje uživatelům programu nadefinovat si přímo vlastní grafy s vlastními vazbami mezi jednotlivými účty.


Daňové optimalizace

Modul, který Vám pomůže šetřit Vaše peníze! Pomocí tohoto modulu můžete lépe hlídat stav vašeho účetnictví, analyzovat předchozí vývoj hospodaření ve Vaší firmě a na základě získaných výsledků provádět strategická plánování. Funkce tohoto modulu ocení jak hlavní účetní zodpovědní za řádné zaúčtování všech dokladů tak řídící manažeři zodpovědní za to, že státu odvedou ve správném čase jen ty peníze, které mu dle platných zákonů nezbytně patří.

     Při návštěvách kontrolních orgánů státní správy oceníte vzájemnou provázanost jednotlivých modulů a modifikovatelné výstupní sestavy. Pomocí různých variabilních nastavení a filtrů jim dokážete předložit dle jejich požadavků takové výstupní sestavy, které by měly uspokojit i ty "nejpečlivější" úředníky.


Multiverze

Multiverze

Umožňuje přehledné vedení účetnictví mnoho let zpětně. Profesionální účetní firmy mohou pomocí tohoto modulu vést účetnictví teoreticky až 9998 firmám. Dokáže vytvářet identické kopie vybrané firmy (nebo účetního roku) a v nich provádět např. cvičná zaúčtování různých dokladů, vyzkoušet si různá mazání, opravy dat, provést třeba předběžnou roční uzávěrku apod. Při přechodu na nový účetní rok umožňuje jak účtovaní dokladů v novém účetním roce tak i paralelně doúčtovávat doklady do starého účetního roku.


Údržba dat a Nastavení uživatelských práv k jednotlivým modulům

Nastavení těchto přístupových práv je natolik propracováno, že Vám kromě běžných základních práv (úplný zákaz, pouze čtení, čtení a zápis) umožní nastavit i různé kombinace těchto práv mezi jednotlivými moduly, a to v závislosti na vnitřní logice vazeb jednotlivých modulů a způsobu účtování.

Nastavení uživatelských práv

Sbírka řešených účetních příkladů

Součástí MRP-K/S je nyní i obsáhlá elektronická hypertextová Sbírka řešených účetních příkladů. Na více než 460 stranách v ní naleznete konkrétní příklady zaúčtování nejrůznějších účetních dokladů v tomto účetně-informačním systému a tipy pro každodenní práci se systémem. Doporučujeme zejména začínajícím uživatelům účetního systému MRP-K/S.

Sbírku řešených příkladů si můžete stáhnout zde: MRPKS-PrikladyUctovani.pdf

Příklady účtování v MRP-K/S

 

Jednotlivé moduly jsou vzájemně provázány. Celý systém má uživatelsky modifikovatelné výstupní sestavy. Výstupy dokáže exportovat i do jiných Windows aplikací (podporuje formáty XLS, DBF, TXT, HTML, PDF). Umožňuje realizovat obousměrný homebanking (u VAKUSu hromadné zpracování poukázek, u KB Přímý kanál apod.). Ve spolupráci s Manažerem elektronických podání umožňuje odesílat formuláře úřadům přes internet.

Doplňkové moduly účetního systému MRP-K/S

Jedná se o moduly, které nejsou součástí základní instalace účetního systému MRP-K/S.
Více informací zde...


Účetní systém MRP-K/S je postaven na databázovém serveru, který je možné používat bez dalších poplatků.
Uživatel tohoto účetního systému tudíž nemusí investovat další vysoké finanční částky na pořízení databázového serveru.

Celý námi dodávaný softwarový balík se dělí z hlediska instalace na dvě části, a to:

 1. Na část, která pracuje na stanici označené jako server, s operačním systémem Windows nebo s bezplatným Linuxovým operačním systémem (Debian, Ubuntu, CentOS, ...).
 2. Na část, která pracuje na stanici označené jako klient, standardně s operačním systémem Windows 10/Windows 8/Windows 7/Vista/XP SP3 v české nebo slovenské verzi.

Pozn.: V případě, že klientskou i serverovou část budete chtít používat pouze na jednom počítači, pak na tomto počítači je třeba mít operační systém Windows 10/Windows 8/Windows 7/Vista/XP SP3 v české nebo slovenské verzi.
 

Účetní systém MRP-K/S je od prvopočátku tvořen jako síťová aplikace (pro sítě LAN nebo WAN) s tím, že uživatel si kupuje pouze tolik licencí, na kolika počítačích bude chtít v témže reálném čase pracovat. Součástí základní ceny je kompletní účetní software MRP-K/S (v případě modulární verze software pro zakoupený modul MRP-K/S) pro instalaci a používání na jednom samostatném počítači nebo pro instalaci v počítačové síti na stanici s označením server a jedna licence pro stanici s označením klient.