MRP-K/S

Vlajková loď účetních programů MRP!

Ucelený ekonomicko–informační systém, který posouvá hranici dokonalosti a vytváří tak nové měřítko kvality v oblasti účetních systémů. MRP-K/S v sobě spojuje na jedné straně mohutný nástroj pracující s maximální precizností a spolehlivostí (díky použité technologii SQL Klient/Server) a na druhé straně si udržuje jednoduchost a ladnost ovládání, flexibilitu k měnící se legislativě a intuici k rostoucím potřebám uživatelů.

Doplňkové moduly MRP-K/S

Jedná se o moduly, které nejsou součástí ani kompletu MRP-K/S a ani modulových sestav MRP-K/S. Tyto moduly si ale můžou zájemci zvlášť doobjednat. Ceny aktualizací těchto modulů nejsou součástí cen běžných aktualizací (ročního předplatného) a poplatky za tyto aktualizace jsou fakturovány zvlášť. Funkcionalitu doplňkových modulů doporučujeme vyzkoušet ve zkušební verzi účetního systému.
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Nyní nabízíme tyto moduly:

Komunikační modul na Import faktur vydaných software iDoklad (API verze 2.0)

Importní balíček umožňující vzdálené připojení ke službě iDoklad a stažení vystavených faktur v zadaném období. Importují se faktury a adresy odběratelů. Pro import lze definovat profil (přednastavení středisek, zakázek, typů dph apod.). Vyžaduje, aby Váš tarif u iDokladu umožňoval propojení s jiným účetním softwarem.

Cena modulu:

4 000

Modul pro podporu platebních terminálů

Umožňuje propojení Maloobchodu s platebním terminálem. Jsou implementovány funkce Prodej a Návrat.
Aktuální seznam podporovaných bank a terminálů naleznete v našich Otázkách a odpovědích (FAQ).

Cena modulu:

4 000

Automatizace fakturace

Rozšíření programu nabízí v modulu Skladových pohybů funkci Automatického vyfakturování výdejek a v modulu Objednávek přijatých funkci Automatického vyfakturování neskladových objednávek a Automatické vytvoření skladových dokladů.

Cena modulu:

4 000

Komunikační modul pro Import faktur vydaných Stormware

Importní balíček pro XML import Faktur vydaných ve formátu Stormware.
Technická dokumentace k protokolu je na stránce
http://www.stormware.cz/xml/samples/version_2/export/Faktury/Response/faktury_03_v2.0.xml.
Importují se faktury a adresy odběratelů. Pro import je možné definovat profil (přednastavení středisek, zakázek, typů dph apod.). Importuje se ze souboru uloženého na disku počítače, USB či obdobném médiu.

Cena modulu:

4 000

Komunikační modul pro Import objednávek přijatých Stormware

Slouží k importu přijatých objednávek z e-obchodů, které umí exportovat objednávky zákazníků ve formátu Stormware.
Technická dokumentace k protokolu je na stránce
http://www.stormware.cz/xml/samples/version_2/import/Objednavky/order_01_v2.0.xml.
Importují se adresy (porovnává se IČ, při shodnosti se adresa neimportuje) a objednávka. Profilem je možno přednastavit výchozí nastavení objednávky (sklad, číselné řady, střediska a zakázky).

Cena modulu:

4 000

Komunikační modul pro Import faktur vydaných ve formátu Money S3

Importní balíček pro XML import Faktur vydaných ve formátu Money S3.
Importují se faktury a adresy odběratelů. Pro import je možné definovat profil (přednastavení středisek, zakázek, typů dph apod.).
Importuje se ze souboru uloženého na disku počítače, USB či obdobném médiu.

Cena modulu:

4 000

Bankovní výpisy - PROFI automatické párování

Rozšiřuje možnosti standardního automatického párování o spuštění několika dávek za sebou, párování položek s úhradami cizoměnových dokladů, rozšířené možnosti párování přímo do deníku, možnosti párování podle IČ v adrese, atd.

Cena modulu:

4 000

Komunikační modul EDI/Inhouse

Balíček umožňující export a import dokladů ve formátu Inhouse (podmnožina EDI). Balíček podporuje tyto zprávy: Objednávka přijatá - zpráva ORDERS, Objednávka vydaná - zpráva ORDERS, Dodací list - zpráva DESADV, Faktura vydaná - zpráva INVOIC.

Cena modulu:

4 000

Komunikační modul KB Factoring

Exportní balíček pro Komerční banku - slouží pro export faktur od dodavatele faktorovi.

Cena modulu:

4 000

Komunikační modul na Export faktur vydaných pro Škoda Auto - WebFakt

Exportní balíček umožňující předání faktur vydaných do aplikace WebFakt.

Cena modulu:

4 000

Doplňkový modul k exportu do CSV,XLS,... pro XML uživatelský formát

Modul rozšiřuje možnost exportu do xml o nadefinování vlastní jednoduché xml struktury, ve které bude export probíhat.
Neumožňuje ale mechanismus vnoření elementů (např. hlavička a položky dokladu).

Cena modulu:

4 000

Modul pro export zásilek přes API propojení přepravců

Umožňuje automatické nahrání zásilky z modulu Pošta a z modulu Fakturace (přenos do Pošty) do systému přepravce a stažení jejího štítku. Podací číslo v zásilce se vyplní bez nutnosti zásahu uživatele.

Cena modulu:

4 000

Komunikační modul pro Import faktur přijatých ze systému DOCU-X OCR

Importuje faktury přijaté a adresy dodavatelů vytěžené automatickým systémem DOCU-X OCR firmy SocosIT.
Upozornění: V ceně námi dodávaného doplňkového modulu nejsou zahrnuta práva k užívání a implementaci samotného systému DOCU-X OCR.

Cena modulu:

8 000

Modul pro export skladových pohybů ve formátu CSV,XLS,...

Modul umožňuje export vybraných polí do do souboru ve formátech CSV, XLS, DBF a XML. Jedná se o jednoduchý export, tedy vybrané pole hlavičky a položky jsou na jednom řádku (hlavička se opakuje v každém řádku položky).

Cena modulu:

4 000

Modul pro import adres ve formátu CSV

Modul umožňuje v command line režimu import adres do programu.

Cena modulu:

4 000

Modul pro export objednávek přijatých ve formátu CSV,XLS,...

Modul umožňuje export vybraných polí do do souboru ve formátech CSV, XLS, DBF a XML. Jedná se o jednoduchý export, tedy vybrané pole hlavičky a položky jsou na jednom řádku (hlavička se opakuje v každém řádku položky).

Cena modulu:

4 000

Modul pro export objednávek vydaných ve formátu CSV,XLS,...

Modul umožňuje export vybraných polí do do souboru ve formátech CSV, XLS, DBF a XML. Jedná se o jednoduchý export, tedy vybrané pole hlavičky a položky jsou na jednom řádku (hlavička se opakuje v každém řádku položky).

Cena modulu:

4 000

Modul pro Import faktur přijatých ve formátu InvoiceFlow

Importuje faktury přijaté a adresy dodavatelů vytěžené automatickým systémem InvoiceFlow firmy GRIT.
Upozornění: V ceně námi dodávaného doplňkového modulu není zahrnuta cena za vytěžení dat u firmy GRIT.

Cena modulu:

8 000

Modul pro import docházky z docházkových systémů

Import docházky umožňuje automaticky nahrát záznamy docházky (práce, nemoci, prémie a další docházkové a mzdové položky) z docházkových systémů pomocí TXT či XML souborů. Pro modernější XML formát je zapotřebí, aby docházkový systém uměl export do XML formátu pro MRP. Tímto exportem disponují docházkové systémy Advent PowerKey, Alveno, Cominfo, Docházka 3000, Giriton a další...
Technická dokumentace pro docházkové systémy je k dispozici v našich FAQ:

Cena modulu:

4 000

Modul pro Import faktur přijatých ze systému WFLOW

Importuje faktury přijaté a adresy dodavatelů vytěžené automatickým systémem WFLOW.
Upozornění: V ceně námi dodávaného doplňkového modulu nejsou zahrnuta práva k užívání a implementaci samotného vytěžovacího systému WFLOW.

Cena modulu:

8 000

Modul pro propojení s aplikací MODO

Aplikace MODO - MObilní DOklady - od firmy Bartech - je určena pro sběr dat ve skladu (export přijatých objednávek, skladový příjem/výdej, inventura) prostřednictvím přenosných mobilních zařízení, které slouží jako čtečky 1D, anebo 2D čárového kódu.

Cena modulu:

4 000

Komunikační modul pro Import faktur vydaných ze Shoptetu

Importní balíček pro XML import Faktur vydaných ze Shoptetu. Importují se faktury a adresy odběratelů. Pro import je možné definovat profil (přednastavení středisek, zakázek, typů dph apod.). Importuje se ze souboru uloženého na disku počítače, USB či obdobném médiu. Importní soubor je vytvářen v e-shopu Shoptet za pomocí funkce pro export objednávek/faktur ve formátu XML Pohoda.

Cena modulu:

4 000

Modul API - Autonomní režim a Commandline režim

Modul API - Autonomní režim a Commandline režim - používá se pro napojení na internetové obchody od jiných poskytovatelů, případně pro generování dat z databáze a import některých dokladů.

Cena modulu:

10 000

Modul ISDOC Profi

Modul umožňuje exportovat faktury vydané ve verzi 6.0.2 ISDOC a importovat ISDOC fakturu jako fakturu vydanou.

Cena modulu:

4 000