Ceník - předplatné aktualizací

Předplatné aktualizací (celým názvem Roční předplatné aktualizací přes internet) přináší možnost za výhodné ceny stahovat po celou dobu předplatného nové verze programů.

Nové verze účetních programů vydáváme alespoň čtyřikrát do roka - reagují na časté legislativní změny a také jsou doplněny o další funkce rozšiřující možnosti programu a zvyšující komfort obsluhy. Proto doporučujeme, abyste pravidelně využívali předplatného aktualizací. Ceny předplatného jsou stanoveny tak, aby co nejvíce zvýhodnily uživatele, kteří každoročně objednávají roční předplatné aktualizací přes internet.

Získejte 2 měsíce předplatného navíc
Pokud uhradíte předplatné na stahování aktualizací na další rok nejpozději do skončení Vašeho stávajícího předplatného, získáte navíc 2 měsíce, tedy celkem 14 měsíců předplatného.

Obsah:

MRP-K/S - komplet

 1. V prvním roce užívání účetního systému MRP-K/S máte všechny jeho aktualizace, které si sami stáhnete z Internetu, zdarma!
 2. V dalších letech užívání je cena ročního předplatného závislá na době, která uplynula od zaplacení poslední aktualizace:
  1. do 1,5 roku: Cena ročního předplatného na aktualizace přes Internet činí 19% z běžné ceny produktu (běžná cena produktu = cena základního programu + cena za případné další licence pro klientské stanice):

   Příklad č. 1a):
   Uživatel si zakoupil účetní systém MRP-K/S pro práci na jednom počítači. Cena produktu činí 14 998,-Kč. 19% z ceny produktu činí 2 849,-Kč.
   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 2 849,-Kč.

   Příklad č. 1b):
   Uživatel si zakoupil účetní systém MRP-K/S před několika lety s tím, že jej bude užívat na jednom počítači. Každý rok si pravidelně kupoval aktualizace. Cena ročního předplatného v tomto případě činí taktéž 2 849,-Kč

   Příklad č. 2:
   Uživatel si zakoupil účetní systém MRP-K/S spolu s balíkem dalších 5 licencí. Cena produktu je rovna součtu 14 998,-Kč (MRP-K/S) + 12 000,-Kč (5 licencí). Cena produktu tedy v tomto příkladu činí 26 998,-Kč. 19% z ceny produktu činí 5 129,-Kč.
   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 5 129,-Kč.

   Příklad č. 3:
   Uživatel si zakoupil účetní systém MRP-K/S. Po půl roce si přikoupil 5 licencí. Za dalšího půl roku si přikoupil dalších 5 licencí.
   Cena produktu je rovna součtu 14 998,-Kč (MRP-K/S) + 20 000,-Kč (10 licencí). Cena produktu tedy v tomto příkladě činí 34 998,-Kč. 19% z ceny produktu činí 6 649,-Kč.
   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 6 649,-Kč.
  2. 1,5 roku - 3 roky (uživatel pravidelně neaktualizoval program): 38% z běžné ceny produktu (běžná cena produktu = cena základního programu + cena za případné další licence pro klientské stanice)
  3. 3 a více let (uživatel pravidelně neaktualizoval program): 54% z běžné ceny produktu (běžná cena produktu = cena základního programu + cena za případné další licence pro klientské stanice)

Upozornění: Součástí výše uvedených aktualizací MRP-K/S nejsou aktualizace doplňkových modulů. Vzhledem k tomu, že tyto moduly zabezpečují komunikaci se softwarovými produkty od jiných výrobců, budou i poplatky za případné aktualizace fakturovány zvlášť.

 

MRP-K/S - modulové sestavy

 1. V prvním roce užívání účetního systému MRP-K/S máte všechny jeho aktualizace, které si sami stáhnete z Internetu, zdarma!
 2. V dalších letech užívání je cena závislá na době, která uplynula od zaplacení poslední aktualizace:
  1. do 1,5 roku: cena předplatného na aktualizace přes Internet se počítá z následující tabulky + dále se k této ceně přičte 19% z ceny případných dalších licencí pro klientské stanice:
   Sumární cena zakoupených modulů z účetního systému MRP-K/S Roční předplatné
   Od Do
     1.000 298
   1.001 2.000 580
   2.001 3.000 840
   3.001 4.000 1.080
   4.001 5.000 1.300
   5.001 6.000 1.500
   6.001 7.000 1.680
   7.001 8.000 1.840
   8.001 9.000 1.980
   9.001 10.000 2.100
   10.001 12.000 2.520
   12.001 14.000 2.940
   14.001 16.000 3.360
   16.001 18.000 3.600
   18.001 20.000 4.000
   20.001 22.000 4.400
   22.001 24.000 4.800

   Příklad č. 1:
   Uživatel si zakoupil modul Daňová evidence s Fakturací pro práci na jednom počítači.
   Cena modulu Daňová evidence s Fakturací je 1998,-Kč.
   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 580,-Kč.

   Příklad č. 2:
   Uživatel si zakoupil moduly Daňová evidence s Fakturací, Mzdy a personalistika pro práci na jednom počítači.
   Sumární cena zakoupených modulů činí 6496,-Kč (1998,- + 4498,-).
   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 1680,-Kč.

   Příklad č. 3:
   Uživatel si zakoupil moduly Daňová evidence s Fakturací, Mzdy a personalistika a 1 licenci pro další klientskou stanici (aby mohl provozovat 2 klientské stanice)
   Sumární cena zakoupených modulů činí 6496,-Kč (1998,- + 4498,-).
   Cena za další klientskou stanici činí 3500,-Kč.

   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 2345,-Kč (1680,- + 0,19*3500,-). 
    

  2. 1,5 roku - 3 roky (uživatel pravidelně neaktualizoval program): 38% ze sumární ceny zakoupených modulů účetního systému MRP-K/S + 38% ceny z případných dalších licencí pro klientské stanice. Minimální cena za aktualizaci činí 398,-Kč.
  3. 3 a více let (uživatel pravidelně neaktualizoval program):  54% z sumární ceny zakoupených modulů účetního systému MRP-K/S + 54% ceny z případných dalších licencí pro klientské stanice. Minimální cena za aktualizaci činí 498,-Kč.

Upozornění: Součástí výše uvedených aktualizací MRP-K/S nejsou aktualizace doplňkových modulů. Vzhledem k tomu, že tyto moduly zabezpečují komunikaci se softwarovými produkty od jiných výrobců, budou i poplatky za případné aktualizace fakturovány zvlášť.

 

MRP-K/S - doplňkové moduly

 1. Tyto moduly se aktualizují souběžně s MRP-K/S komplet nebo MRP-K/S modulovými sestavami.
 2. Cena ročního předplatného je závislá na době, která uplynula od zaplacení poslední aktualizace:
  1. do 1,5 roku: cena předplatného na aktualizace přes Internet činí 10% z běžné ceny doplňkového modulu.

   Příklad:
   Uživatel si zakoupil účetní systém MRP-K/S komplet pro práci na jednom počítači a doplňkový modul Komunikační modul EDI/Inhouse.
   Cena ročního předplatného za Komunikační modul EDI/Inhouse činí 400,-Kč (10% z 4000,-).
   Cena MRP-K/S pro práci na jednom počítači činí 14 998,-Kč. 19% z ceny produktu činí 2 849,-Kč.
   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 3 249,-Kč (400,- + 2849,-).
    
  2. 1,5 roku - 3 roky (uživatel pravidelně neaktualizoval program): 20% z běžné ceny doplňkového modulu

   Příklad:
   Uživatel si zakoupil účetní systém MRP-K/S spolu s balíkem dalších 5 licencí a doplňkový modul Komunikační modul KB Factoring.
   Cena ročního předplatného za Komunikační modul KB Factoringe činí 800,-Kč (20% z 4000,-).
   Cena MRP-K/S spolu s balíkem dalších 5 licencí je rovna součtu 14 998,-Kč (MRP-K/S) + 12 000,-Kč (5 licencí). Cena produktu tedy v tomto příkladu činí 26 998,-Kč. 38% z ceny produktu činí 10 259,-Kč.
   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 11 059,-Kč (800,- + 10259,-).
    
  3. 3 a více let (uživatel pravidelně neaktualizoval program):  30% z běžné ceny doplňkového modulu

   Příklad:
   Uživatel si zakoupil účetní systém MRP-K/S spolu s balíkem dalších 5 licencí a doplňkový modul Komunikační modul KB Factoring.
   Cena ročního předplatného za Komunikační modul KB Factoringe činí 1200,-Kč (30% z 4000,-).
   Cena MRP-K/S spolu s balíkem dalších 5 licencí je rovna součtu 14 998,-Kč (MRP-K/S) + 12 000,-Kč (5 licencí). Cena produktu tedy v tomto příkladu činí 26 998,-Kč. 54% z ceny produktu činí 14 578,-Kč.
   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 15 778,-Kč (1200,- + 14578,-).
    

 

MRP-Vizuální účetní systém

 1. V prvním roce užívání našich účetních programů máte všechny aktualizace, které si sami stáhnete z Internetu, zdarma!
 2. V dalších letech užívání je cena závislá na době, která uplynula od zaplacení poslední aktualizace:
  1. do 1,5 roku: cena předplatného se počítá z následující tabulky:
   Běžná cena jednotlivého účetního programu Roční předplatné
   Od Do
     1.500 328
   1.501 2.200 550
   2.201 3.300 880
   3.301 4.400 1.100
   4.401 5.500 1.265
   5.501 7.000 1.540
   7.001 9.000 1.760
   9.001 11.000 2.090
   11.001 13.000 2.420
   13.001 a více 2.750


   Komplety účetních programů Roční předplatné
   MRP-Silver 2.698
   MRP-Gold 2.898
  2. 1,5 roku - 3 roky (uživatel pravidelně neaktualizoval program): 30% z běžné ceny programu + cena z výše uvedené tabulky
  3. 3 a více let (uživatel pravidelně neaktualizoval program):  50% z běžné ceny programu + cena z výše uvedené tabulky

Upozornění: V případě provádění aktualizace je nutné, aby moduly Maloobchodu i Skladu byly vždy aktualizovány na stejnou verzi.

 

 

MRP-Manažer elektronických podání

 1. V prvním roce užívání programu máte všechny jeho aktualizace, které si sami stáhnete z Internetu, zdarma!
 2. V dalších letech užívání programu je cena ročního předplatného 328,-Kč. 

 

Zaslání poštou

Pokud máte předplacené roční aktualizace a nemůžete si je stáhnout přes Internet, pak na vyžádání je možné zaslat aktualizaci poštou. Aktualizaci pak zašleme na CD (popř. u Univerzálního účetního systému můžeme zaslat i na disketách). Za každou zaslanou aktualizaci poštou si účtujeme příplatek 300,-Kč.

 


 

MRP-Univerzální účetní systém

Upozornění: Aktualizace poskytujeme jen do 31.12.2021. Doporučujeme přechod na Účetní systém MRP-K/S, převod dat k dispozici.
 1. V prvním roce užívání našich účetních programů máte všechny aktualizace, které si sami stáhnete z Internetu, zdarma!
 2. V dalších letech užívání je cena závislá na době, která uplynula od zaplacení poslední aktualizace:
  1. do 1,5 roku: cena předplatného se počítá z následující tabulky:
   Běžná cena jednotlivého účetního programu Předplatné do 31.12.2021
   Od Do
     1.500 328
   1.501 2.200 550
   2.201 3.300 880
   3.301 4.400 1.100
   4.401 5.500 1.265
   5.501 7.000 1.540
   7.001 9.000 1.760
   9.001 11.000 2.090
   11.001 13.000 2.420
   13.001 a více 2.750


  2. 1,5 roku - 3 roky (uživatel pravidelně neaktualizoval program): 30% z běžné ceny programu + cena z výše uvedené tabulky
  3. 3 a více let (uživatel pravidelně neaktualizoval program):  50% z běžné ceny programu + cena z výše uvedené tabulky

Upozornění: V případě provádění aktualizace je nutné, aby moduly Maloobchodu i Skladu byly vždy aktualizovány na stejnou verzi.

 

"Běžná cena" je aktuální cena produktu bez jakýchkoliv slev. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

V případě jakýchkoliv nejasností nás, prosím, kontaktujte.

Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2021 MRP-Informatics, s.r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku