Ceník - předplatné aktualizací

Předplatné aktualizací (celým názvem Roční předplatné aktualizací přes internet) přináší možnost za výhodné ceny stahovat po celou dobu předplatného nové verze programů.

Nové verze účetních programů vydáváme alespoň čtyřikrát do roka - reagují na časté legislativní změny a také jsou doplněny o další funkce rozšiřující možnosti programu a zvyšující komfort obsluhy. Proto doporučujeme, abyste pravidelně využívali předplatného aktualizací. Ceny předplatného jsou stanoveny tak, aby co nejvíce zvýhodnily uživatele, kteří každoročně objednávají roční předplatné aktualizací přes internet.

Získejte 2 měsíce předplatného navíc
Pokud uhradíte předplatné na stahování aktualizací na další rok nejpozději do skončení Vašeho stávajícího předplatného, získáte navíc 2 měsíce, tedy celkem 14 měsíců předplatného.

Obsah:

MRP-K/S - komplet

 1. V prvním roce užívání účetního systému MRP-K/S máte všechny jeho aktualizace, které si sami stáhnete z Internetu, zdarma!
 2. V dalších letech užívání je cena ročního předplatného závislá na době, která uplynula od zaplacení poslední aktualizace:
  • do 1,5 roku: Cena ročního předplatného na aktualizace přes Internet činí 22% z běžné ceny produktu (běžná cena produktu = cena základního programu + cena za případné další licence pro klientské stanice):

   Příklad č. 1a):
   Uživatel si zakoupil účetní systém MRP-K/S pro práci na jednom počítači. Cena produktu činí 14 998,-Kč. 22% z ceny produktu činí 3 299,-Kč.
   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 3 299,-Kč.

   Příklad č. 1b):
   Uživatel si zakoupil účetní systém MRP-K/S před několika lety s tím, že jej bude užívat na jednom počítači. Každý rok si pravidelně kupoval aktualizace. Cena ročního předplatného v tomto případě činí taktéž 3 299,-Kč

   Příklad č. 2:
   Uživatel si zakoupil účetní systém MRP-K/S spolu s balíkem dalších 5 licencí. Cena produktu je rovna součtu 14 998,-Kč (MRP-K/S) + 12 000,-Kč (5 licencí). Cena produktu tedy v tomto příkladu činí 26 998,-Kč. 22% z ceny produktu činí 5 939,-Kč.
   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 5 939,-Kč.

   Příklad č. 3:
   Uživatel si zakoupil účetní systém MRP-K/S. Po půl roce si přikoupil 5 licencí. Za dalšího půl roku si přikoupil dalších 5 licencí.
   Cena produktu je rovna součtu 14 998,-Kč (MRP-K/S) + 20 000,-Kč (10 licencí). Cena produktu tedy v tomto příkladě činí 34 998,-Kč. 22% z ceny produktu činí 7 699,-Kč.
   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 7 699,-Kč.
  • 1,5 roku - 3 roky (uživatel pravidelně neaktualizoval program): 44% z běžné ceny produktu (běžná cena produktu = cena základního programu + cena za případné další licence pro klientské stanice)
  • 3 a více let (uživatel pravidelně neaktualizoval program): 60% z běžné ceny produktu (běžná cena produktu = cena základního programu + cena za případné další licence pro klientské stanice)

Upozornění: Součástí výše uvedených aktualizací MRP-K/S nejsou aktualizace doplňkových modulů. Vzhledem k tomu, že tyto moduly zabezpečují komunikaci se softwarovými produkty od jiných výrobců, budou i poplatky za případné aktualizace fakturovány zvlášť.

 

MRP-K/S - modulové sestavy

 1. V prvním roce užívání účetního systému MRP-K/S máte všechny jeho aktualizace, které si sami stáhnete z Internetu, zdarma!
 2. V dalších letech užívání je cena závislá na době, která uplynula od zaplacení poslední aktualizace:
  • do 1,5 roku: cena předplatného na aktualizace přes Internet se počítá z následující tabulky + dále se k této ceně přičte 22% z ceny případných dalších licencí pro klientské stanice:
   Sumární cena zakoupených modulů z účetního systému MRP-K/S Roční předplatné
   Od Do
     1.000 340
   1 001 2 000 670
   2 001 3 000 970
   3 001 4 000 1 250
   4 001 5 000 1 500
   5 001 6 000 1 730
   6 001 7 000 1 940
   7 001 8 000 2 120
   8 001 9 000 2 280
   9 001 10 000 2 420
   10 001 12 000 2 900
   12 001 14 000 3 390
   14 001 16 000 3 870
   16 001 18 000 4 150
   18 001 20 000 4 610
   20 001 22 000 5 070
   22 001 24 000 5 530

   Příklad č. 1:
   Uživatel si zakoupil modul Daňová evidence s Fakturací pro práci na jednom počítači.
   Cena modulu Daňová evidence s Fakturací je 1998,-Kč.
   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 670,-Kč.

   Příklad č. 2:
   Uživatel si zakoupil moduly Daňová evidence s Fakturací, Mzdy a personalistika pro práci na jednom počítači.
   Sumární cena zakoupených modulů činí 6496,-Kč (1998,- + 4498,-).
   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 1940,-Kč.

   Příklad č. 3:
   Uživatel si zakoupil moduly Daňová evidence s Fakturací, Mzdy a personalistika a 1 licenci pro další klientskou stanici (aby mohl provozovat 2 klientské stanice)
   Sumární cena zakoupených modulů činí 6496,-Kč (1998,- + 4498,-).
   Cena za další klientskou stanici činí 3500,-Kč.

   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 2710,-Kč (1940,- + 0,22*3500,-). 
    

  • 1,5 roku - 3 roky (uživatel pravidelně neaktualizoval program): 44% ze sumární ceny zakoupených modulů účetního systému MRP-K/S + 44% ceny z případných dalších licencí pro klientské stanice. Minimální cena za aktualizaci činí 498,-Kč.
  • 3 a více let (uživatel pravidelně neaktualizoval program):  60% z sumární ceny zakoupených modulů účetního systému MRP-K/S + 60% ceny z případných dalších licencí pro klientské stanice. Minimální cena za aktualizaci činí 498,-Kč.
Upozornění:

 

MRP-K/S - doplňkové moduly

 1. Tyto moduly se aktualizují souběžně s MRP-K/S komplet nebo MRP-K/S modulovými sestavami.
 2. Cena ročního předplatného je závislá na době, která uplynula od zaplacení poslední aktualizace:
  • do 1,5 roku: cena předplatného na aktualizace přes Internet činí 13% z běžné ceny doplňkového modulu.

   Příklad:
   Uživatel si zakoupil účetní systém MRP-K/S komplet pro práci na jednom počítači a doplňkový modul Komunikační modul EDI/Inhouse.
   Cena ročního předplatného za Komunikační modul EDI/Inhouse činí 520,-Kč (13% z 4000,-).
   Cena MRP-K/S pro práci na jednom počítači činí 14 998,-Kč. 22% z ceny produktu činí 3 299,-Kč.
   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 3 819,-Kč (520,- + 3 299,-).
    
  • 1,5 roku - 3 roky (uživatel pravidelně neaktualizoval program): 26% z běžné ceny doplňkového modulu

   Příklad:
   Uživatel si zakoupil účetní systém MRP-K/S spolu s balíkem dalších 5 licencí a doplňkový modul Komunikační modul KB Factoring.
   Cena ročního předplatného za Komunikační modul KB Factoringe činí 1 040,-Kč (26% z 4000,-).
   Cena MRP-K/S spolu s balíkem dalších 5 licencí je rovna součtu 14 998,-Kč (MRP-K/S) + 12 000,-Kč (5 licencí). Cena produktu tedy v tomto příkladu činí 26 998,-Kč. 44% z ceny produktu činí 11 879,-Kč.
   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 12 919,-Kč (1 040,- + 11 879,-).
    
  • 3 a více let (uživatel pravidelně neaktualizoval program):  40% z běžné ceny doplňkového modulu

   Příklad:
   Uživatel si zakoupil účetní systém MRP-K/S spolu s balíkem dalších 5 licencí a doplňkový modul Komunikační modul KB Factoring.
   Cena ročního předplatného za Komunikační modul KB Factoringe činí 1600,-Kč (40% z 4000,-).
   Cena MRP-K/S spolu s balíkem dalších 5 licencí je rovna součtu 14 998,-Kč (MRP-K/S) + 12 000,-Kč (5 licencí). Cena produktu tedy v tomto příkladu činí 26 998,-Kč. 60% z ceny produktu činí 16 198,-Kč.
   Cena ročního předplatného v tomto příkladě činí 17 798,-Kč (1 600,- + 16 198,-).

 

MRP-Vizuální účetní systém

 1. V prvním roce užívání našich účetních programů máte všechny aktualizace, které si sami stáhnete z Internetu, zdarma!
 2. V dalších letech užívání je cena závislá na době, která uplynula od zaplacení poslední aktualizace:
  • do 1,5 roku: cena předplatného se počítá z následující tabulky:
   Běžná cena jednotlivého účetního programu Roční předplatné
   Od Do
     1 500 380
   1 501 2 200 640
   2 201 3 300 1 020
   3 301 4 400 1 270
   4 401 5 500 1 460
   5 501 7 000 1 780
   7 001 9 000 2 030
   9 001 11 000 2 410
   11 001 13 000 2 790
   13 001 a více 3 170


   Komplety účetních programů Roční předplatné
   MRP-Silver 3 100
   MRP-Gold 3 340
  • 1,5 roku - 3 roky (uživatel pravidelně neaktualizoval program): 40% z běžné ceny programu + cena z výše uvedené tabulky
  • 3 a více let (uživatel pravidelně neaktualizoval program):  60% z běžné ceny programu + cena z výše uvedené tabulky

Upozornění: V případě provádění aktualizace je nutné, aby moduly Maloobchodu i Skladu byly vždy aktualizovány na stejnou verzi.

 

MRP-Manažer elektronických podání

 1. V prvních 12 měsících užívání programu máte všechny jeho aktualizace, které si sami stáhnete z Internetu, zdarma!
 2. V dalších letech užívání programu je cena ročního předplatného 398,-Kč. 

 

Zaslání poštou

Pokud máte předplacené roční aktualizace a nemůžete si je stáhnout přes Internet, pak na vyžádání je možné zaslat aktualizaci poštou. Aktualizaci pak zašleme na CD. Za každou zaslanou aktualizaci poštou si účtujeme příplatek 300,-Kč.

 


 

"Běžná cena" je aktuální cena produktu bez jakýchkoliv slev. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

V případě jakýchkoliv nejasností nás, prosím, kontaktujte.

Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku