10.04.2024 MRP K/S - Autonomní režim, CommandLine režim- nové příkazy, wFlow - import Faktur vydaných
 

Modul Faktury vydané

 • Doplňkový modul Import dokladů wFlow rozšířen o import faktur vydaných. S tím souvisí i možnost exportu číselníku Typů dph do wFlow. Je možné vybrat, zda se mají exportovat jen přijatá plnění (pro faktury přijaté, ostatní závazky) nebo i plnění uskutečněná (pro faktury vydané).
 • Dále do Nastavení modulu byla doplněna předvolba řazení dokladu při importu. Doklady jsou při importu z wFlow podle tohoto kritéria seřazeny a teprve poté importovány. Toto má vliv na přidělování finálního pořadového čísla dokladu v MRP-K/S.

Modul Ostatní pohledávky, Ostatní závazky

 • Do Výstupů doplněny nové tiskové sestavy '04 - Seznam pohledávek/závazků s položkami'.

Autonomní režim

 • Nový příkaz EXPADR20 - export adres ve formátu XML MRP-K/S 2.0

CommandLine režim

 • Nový příkaz EXPADRES20 - export adres ve formátu XML MRP-K/S 2.005.04.2024 MRP Mzdy a Personalistika - úprava výstupních sestav, doplněné položky do výpočtu DPP

Výstupy

 • Editace zobrazení zůstatků dovolené ve výplatních lístcích.Proplacená dovolená a DPP

 • Do definice mzdové položky Příplatky do DPP byla přidána položka Proplacená dovolená.Pořadí mzdových položek

 • Bylo aktualizováno pořadí některých uživatelem přidaných mzdových položek.

20.03.2024 MRP K/S - Autonomní režim, CommandLine režim - nové příkazy • Program obecně

  Přílohy k dokladům - nově je možno vytisknout/uložit seznam příloh buď jako prostý text nebo ve formátu CSV. Pořadí jednotlivých sloupců se řídí jejich pořadím na obrazovce.


  Modul Bankovní výpisy

  Funkce Nastavení importních profilů výpisů umožňuje nastavit v profilu pro ABO formát novou podmínku Vyjímky při zpracování.

  • Převzít účet z parametrů profilu
   
  • Do vznikajícího bankovního výpisu se vkládá číslo účtu zadané v profilu a účet získaný z načítaného souboru se ignoruje.
  • Používá se v případě, že přicházející výpisy obsahují různá (fiktivní) čísla účtu, ale přitom pochází z jednoho zdroje např. platební brány. Importování výpisů pak nevyžaduje vytváření stále nových firemních účtů.
    

  Autonomní režim

  Nový příkaz EXPCISRAD0 - export číselných řad.


  CommandLine režim

  Nový příkaz EXPCISRAD - export číselných řad.

20.03.2024 MRP Mzdy a Personalistika - rozšíření filtrování zaměstnanců a doplnění výpočtu stravenek
 


Zobrazení

 • V agendách Mzdy a Personalistika přibylo filtrování zaměstnanců podle Druhu činnosti pro OSSZ (pomocí tlačítka Zobrazení). Byla zachována stejná logika, jako je v nastavení druhu činnosti ve Výstupech.
   

Stravenky

 • Výpočet stravenek podle nové legislativy byl doplněn o rozdělení na příspěvek zaměstnavatele a příspěvek zaměstnance.