05.04.2024 MRP Mzdy a Personalistika - úprava výstupních sestav, doplněné položky do výpočtu DPP

Výstupy

  • Editace zobrazení zůstatků dovolené ve výplatních lístcích.Proplacená dovolená a DPP

  • Do definice mzdové položky Příplatky do DPP byla přidána položka Proplacená dovolená.Pořadí mzdových položek

  • Bylo aktualizováno pořadí některých uživatelem přidaných mzdových položek.