Manažer elektronických podání

 

Manažer elektronických podání

 Základní kroky pro elektronické podání
Na této stránce najdete podrobné postupy (krok za krokem) všech úkonů které je nutné udělat, abyste mohli podávat formuláře elektronicky, tedy jednoduchým odesláním přes internet. Jelikož se postupy pro každý úřad mírně liší jsou uvedeny samostatně.


 • Elektronické podání Daňových formulářů
  - Kontrolní hlášení DPH
  - Přiznání k DPH
  - Souhrnné hlášení k DPH
  - Přiznání k dani silniční
  - Žádost o chybějící měsiční daňový bonus
  - Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření - Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a zákona o DPH


 • Elektronické podání Sociálních formulářů
  - Přehled o výši pojistného
  - Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
  - Oznámení o nástupu / skončení zaměstnání
  - Evidenční listy důchodového pojištění
  - Přihlášky k nemocenskému pojištění
  - Potvrzení o studiu
Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2019 MRP-Informatics, s.r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku