Ceník

Ceník

 

Obsah:

Všechny ceny, pokud není uvedeno jinak, jsou v Kč bez DPH.
Multi neboli multiverze je určena pro současné vedení účetnictví několik let zpětně, zjednodušení ročních uzávěrek nebo účetním firmám umožní vedení účetnictví až pro 9998 firem na jednom počítači.

Při koupi nových licencí programů si můžete prvních 12 měsíců stahovat z internetu jejich aktualizace zdarma! Při koupi nových licencí získáváte taktéž i hotline poradenství zdarma!

 

MRP-K/S verze 5.83, účetní systém postaven na architektuře Klient/Server

Všechna balení MRP-K/S, včetně jednotlivých modulů, automaticky zahrnují multiverzi. Účetní firmy tedy mohou vést účetnictví až pro 9998 klientů. Případně běžné firmy mohou vést účetnictví mnoho let zpětně.
Produkt Cena
MRP-K/S komplet
Obsahuje níže uvedené moduly s podmoduly + navíc obsahuje tyto moduly a funkce vzájemné provázanosti: Ekonomické analýzy, Daňové optimalizace, CRM, Nabídky, Poptávky, Opravy a reklamace, Smlouvy vydané, Smlouvy přijaté
14 998
MRP-K/S modulové sestavy (bližší popis naleznete zde)
Daňová evidence + Faktury
Obsahuje podmoduly: Evidence příjmů a výdajů, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Adresář dodavatelů/odběratelů, Ostatní pohledávky/závazky, Zápočty, Objednávky, Majetek, Kniha jízd, Interní doklady, Pokladna, Banka, Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, Daň z příjmu, Roční výkazy, Editor výstupních formulářů, EET, GDPR, ...
1 998
Účetnictví + Faktury
Obsahuje podmoduly: Účetní deník, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Adresář dodavatelů/odběratelů, Ostatní pohledávky/závazky, Zápočty, Objednávky, Majetek, Kniha jízd, Interní doklady, Pokladna, Banka, Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, Daň z příjmu, Roční výkazy, Editor výstupních formulářů, EET, GDPR, ...
3 998
Faktury
Obsahuje podmoduly: Adresář dodavatelů/odběratelů, Objednávky, Pokladna, Banka, Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, EET, GDPR
998
Skladová evidence
Obsahuje podmoduly: Adresář dodavatelů/odběratelů, Evidenci kontaktů, Skladové karty, Skladové pohyby, Evidenci obalů, Inventury skladu, Intrastat, EET
2 998
Mzdy a personalistika (bez omezení počtu zaměstnanců)
Obsahuje podmoduly: Příkazy k úhradě a stálé platby, Internetbanking, GDPR
4 498
Maloobchod/Restaurace (vyžaduje Skladovou evidenci) 2 998
Evidence majetku 1 598
Evidence pošty 1 998
Rozšiřující licence pro další klientské stanice Základní licence* TP licence**
Cena za jednu licenci pro další klient. stanici - běžná cena 3 500 6 000
Cena za balík 5 licencí pro další klientské stanice - běžná cena 12 000 22 000
Cena za balík 10 licencí pro další klientské stanice - běžná cena 20 000 35 000
Cena za balík 20 licencí pro další klientské stanice - běžná cena 35 000 60 000
Cena za balík 40 licencí pro další klientské stanice - běžná cena 63 000 110 000
Doplňkové moduly***
Komunikační modul pro Import faktur vydaných iDoklad 4 000
Komunikační modul pro Import faktur vydaných Stormware 4 000
Komunikační modul pro Import objednávek přijatých Stormware 4 000
Komunikační modul pro Import faktur vydaných Money S3 4 000
Bankovní výpisy - rozšíření o možnost automatického párování cizoměnových dokladů 4 000
Komunikační modul EDI/Inhouse 4 000
Komunikační modul KB Factoring 4 000
Komunikační modul na Export faktur vydaných pro Škoda Auto - WebFakt 4 000
Doplňkové programy***
MRP Manažer elektronických podání 398
* Základní licence - jsou postačující pro drtivou většinu uživatelů (i pro běžné účetní firmy) a je možné se pomocí nich připojit k serveru MRP-K/S jak přes běžné sítě LAN, tak i přímo přes internet nebo pomocí tzv. terminálového přístupu.
** TP licence - Tyto speciální licence jsou určeny zejména pro účetní firmy, které navíc svým klientům (jiným firmám s jiným IČ) umožňují tzv. TP (terminálový přístup) k účetním datům přes internet-v podstatě pronajímají služby účetního systému MRP-K/S jiným firmám. Uživatel si může pro každou TP licenci vybrat, zda ji použije pro běžnou klientskou stanici, nebo pro stanici, ke které se přistupuje prostřednictvím terminálových služeb. TP licence nelze kombinovat s běžnými licencemi.
*** Tyto doplňkové moduly/programy nejsou součástí kompletu ani modulových sestav. Je nutné si je doobjednat zvlášť.

 

MRP-K/S - zvýhodněné ceny při přechodu z MRP-Vizuálního a MRP-Univerzálního systému

V případě, že od zakoupení poslední aktualizace neuplynula doba delší než 2 roky, zaplatí uživatelé pouze níže uvedené ceny. V případě, že od zakoupení poslední aktualizace uplynula doba delší než 2 roky, uživatelé obdrží 20% slevu z běžných cen ve výše uvedené tabulce.

Všechna balení MRP-K/S, včetně jednotlivých modulů, automaticky zahrnují multiverzi.

Produkt Cena
MRP-K/S komplet pro uživatele kompletů Silver a Gold 7 499
MRP-K/S modulové sestavy (bližší popis naleznete zde)
Daňová evidence + Faktury 1 318
Účetnictví + Faktury 2 638
Faktury 658
Skladová evidence 1 978
Mzdy a personalistika 2 968
Maloobchod/Restaurace (vyžaduje Skladovou evidenci) 1 978
Evidence majetku 1 058
Pošta 1 318
Rozšiřující licence pro další klientské stanice**** Základní licence TP licence
Cena za jednu licenci pro další klientskou stanici 2 000 4 000
Cena za balík 5 licencí pro další klientské stanice 7 000 16 000
**** Upozornění: Tyto zvýhodněné ceny platí pouze při přechodu z Vizuálního nebo Univerzálního systému. Při dalším dokupování platí plné ceny.

Příklad:
Uživatel používá vizuální Daňovou evidenci + Skladovou evidenci ve variantě multiverze, síťová verze na 2 počítačích. Naposledy aktualizoval před rokem.
Za přechod na modulární MRP-K/S zaplatí:
1318,- (modul Daňová evidence + Faktury) + 1978,- (Skladová evidence) + 2000,- (jedna další klientská stanice).
Za přechod celkem zaplatí 5296,-Kč bez DPH a navíc mu bude umožněno stahovat aktualizace po dobu 12 měsíců bez dalších poplatků.

 

MRP-K/S - crossupgrade

Pro uživatele účetních systémů od jiných výrobců, kterým již přestal vyhovovat stávající účetní systém a v současnosti hledají novější, modernější a zejména spolehlivější účetní systém, nabízíme takzvaný "CROSSUPGRADE" za zvýhodněnou cenu se slevou 50%. K objednávce, ve které budete požadovat dodávku programů za cenu Crossupgrade, je nutné přiložit kopii dokladu o legálním nákupu tohoto programu. Doklad nesmí být starší tří let a původní software by měl obsahovat obdobné moduly, jako MRP-K/S.

Všechna balení MRP-K/S, včetně jednotlivých modulů, automaticky zahrnují multiverzi.

Produkt Cena crossupgrade
MRP-K/S komplet 7 499
MRP-K/S modulové sestavy (bližší popis naleznete zde)
Daňová evidence + Faktury 999
Účetnictví + Faktury 1 999
Faktury 499
Skladová evidence 1 499
Mzdy a personalistika 2 249
Maloobchod/Restaurace (vyžaduje Skladovou evidenci) 1 499
Evidence majetku 799
Pošta 999
Rozšiřující licence pro další klientské stanice**** Základní licence TP licence
Cena za jednu licenci pro další klientskou stanici 1 750 3 000
Cena za balík 5 licencí pro další klientské stanice 6 000 11 000
**** Upozornění: Tyto zvýhodněné ceny platí pouze při crossupgrade. Při dalším dokupování platí plné ceny.

MRP-Vizuální účetní systém

Produkt Verze základní multi síťová multi-síťová
MRP Silver
Obsahuje moduly: Daňová evidence, Účetnictví, Faktury, Daň z příjmu, Skladová evidence, Mzdy a personalistika
Dále obsahuje podmoduly: Evidence příjmů a výdajů, Účetní deník, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Evidence majetku, Objednávky, Pohledávky a závazky, Kniha bankovních výpisů a Příkazů k úhradě s návazností na internetbanking, Adresář dodavatelů/odběratelů, Kniha objednávek, Zakázky, Pokladní kniha, Kniha jízd, Roční výkazy, Ekonomické analýzy, Editor výstupních formulářů,  ...
8.10 - 9 998 - -
MRP Gold
Obsahuje stejné moduly jako MRP Silver, navíc umožňuje práci v síti
(bez dalších poplatků za jednotlivé pracovní stanice)
8.10 - - - 12 998
Daňová evidence + Faktury + Daň z příjmu
Obsahuje podmoduly: Evidence příjmů a výdajů, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Evidence majetku, Objednávky, Pohledávky a závazky, Kniha bankovních výpisů s návazností na internetbanking, Pokladní kniha, Kniha jízd, Roční výkazy, Ekonomické analýzy, Editor výstupních formulářů,  ...
8.10 1 998 3 098 3 698 4 798
Daňová evidence + Faktury + Skladová evidence + Daň z příjmu
Obsahuje tytéž podmoduly jako "Daňová evidence + Faktury + Daň z příjmu" a navíc obsahuje modul Skladová evidence
8.10 3 598 4 698 5 298 6 398
Účetnictví + Faktury + Daň z příjmu
Obsahuje podmoduly: Účetní deník, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Evidence majetku, Objednávky, Pohledávky a závazky, Kniha bankovních výpisů s návazností na internetbanking, Pokladní kniha, Kniha jízd, Roční výkazy, Ekonomické analýzy, Editor výstupních formulářů,  ...
8.10 3 998 5 098 5 698 6 798
Účetnictví + Faktury  + Skladová evidence + Daň z příjmu
Obsahuje tytéž podmoduly jako "Účetnictví s Fakturací + Daň z příjmu" a navíc obsahuje modul Skladová evidence
8.10 5 598 6 698 7 298 8 398
Faktury
Obsahuje podmoduly: Adresář dodavatelů/odběratelů, Kniha objednávek, Kniha příkazů k úhradě v návaznosti na internetbanking, Zakázky, Pokladní kniha
8.10 1 498 - 2 998 -
Skladová evidence 8.10 2 598 3 698 4 298 5 398
Mzdy a personalistika
počet zaměstnanců není omezen
7.82 4 498 5 598 6 198 7 298
Maloobchod 8.10 3 098 - - -
Restaurace 3.80 3 498 - 6 498 -
Výroba a kalkulace 3.06 - - - 9 998
Kniha jízd 8.10 998 1 998 - -

Po zakoupení síťové verze můžete program používat na libovolném počtu počítačů v rámci jedné sítě.
Žádné další poplatky za jednotlivé pracovní stanice v síti již neplatíte.
Informace ohledně požadavků na operační systém a síť naleznete zde.

MRP-Vizuální účetní systém - crossupgrade

Pro uživatele účetních systémů od jiných výrobců, kterým již přestal vyhovovat stávající účetní systém a v současnosti hledají novější, modernější a zejména spolehlivější účetní systém, nabízíme takzvaný "CROSSUPGRADE" za zvýhodněnou cenu se slevou 20%. K objednávce, ve které budete požadovat dodávku programů za cenu Crossupgrade, je nutné přiložit kopii dokladu o legálním nákupu tohoto programu. Doklad nesmí být starší tří let a původní software by měl obsahovat obdobné moduly, jako MRP-Vizuální účetní systém.
Produkt Verze základní multi síťová multi-síťová
Daňová evidence + Faktury + Daň z příjmu 8.10 1 598 2 478 2 958 3 838
Daňová evidence + Faktury + Skladová evidence + Daň z příjmu 8.10 2 878 3 758 4 238 5 118
Účetnictví + Faktury + Daň z příjmu 8.10 3 198 4 078 4 558 5 438
Účetnictví + Faktury + Skladová evidence + Daň z příjmu 8.10 4 478 5 358 5 838 6 718
Faktury 8.10 1 198 - 2 398 -
Skladová evidence 8.10 2 078 2 958 3 438 4 318
Mzdy a personalistika 7.82 3 598 4 478 4 958 5 838
Maloobchod 8.10 2 478 - - -
Restaurace 3.80 2 798 - 5 198 -
Výroba a kalkulace 3.06 - - - 7 998
Kniha jízd 8.10 798 1 598 - -

Doplňky MRP-Vizuálního účetního systému

Produkt Verze 1 počítač 5 počítačů jedné firmy
MRP Manažer elektronických podání - pro používání s MRP účetními programy 5.54 398 -
MRP Manažer elektronických podání - pro používání s programy od jiných výrobců 5.54 698 -
MRP Databázový manažer 2.11 398 998

 

MRP-Univerzální účetní systém

Produkt Verze základní multi síťová multi-síť.
Daňová evidence s Fakturací 8.51 2 698 3 898 4 398 5 498
Daňová evidence s Fakturací + Daň z příjmu 8.51 3 198 4 398 4 898 5 998
Daňová evidence s Fakturací a se Skladem 8.51 3 598 4 698 5 798 6 998
Daňová evidence s Fakturací a se Skladem + Daň z příjmu 8.51 4 098 5 198 6 298 7 498
Účetnictví s Fakturací 8.51 5 498 6 598 9 698 10 798
Účetnictví s Fakturací + Daň z příjmu 8.51 5 998 7 098 10 198 11 298
Účetnictví s Fakturací a se Skladem 8.51 7 298 8 498 12 798 13 898
Účetnictví s Fakturací a se Skladem + Daň z příjmu 8.51 7 798 8 998 13 298 14 398
Účetnictví s Fakturací MAXI 8.51 - 10 498 - 15 898
Účetnictví s Fakturací MAXI + Daň z příjmu 8.51 - 10 998 - 16 398
Fakturace 8.51 2 198 - 3 298 -
Sklad 8.50 3 298 4 598 4 898 5 998
Maloobchod 8.51 3 598 - - -
Evidence majetku 7.80 2 998 4 098 - -
Kniha jízd 4.80 998 2 298 - -
Kniha jízd a doprava 4.80 1 798 2 898 - -
Pošta 5.50 2 998 - 4 298 -

Doplňky MRP-Univerzálního účetního systému

Produkt Verze 1 počítač 5 počítačů jedné firmy
MRP Manažer elektronických podání - pro používání s MRP účetními programy 5.54 398 -
MRP Manažer elektronických podání - pro používání s programy od jiných výrobců 5.54 698 -
MRP Tiskový manažer - pro uživatele aktuálních verzí programů z MRP-Univerzálního účetního systému 3.37 zdarma zdarma
MRP Tiskový manažer - pro uživatele starších verzí programů z MRP-Univerzálního účetního systému 3.37 698 1 998
MRP Tiskový manažer - pro používání s programy od jiných výrobců 3.37 998 2 998
MRP Databázový manažer 2.11 398 998

 

Internetový obchod

Internetový obchod je provozovaný na námi spravovaných serverech a je určen pro uživatele aktuálních verzí účetního systému MRP-K/S, kteří mají předplaceno stahování aktualizací přes internet. Tento internetový obchod nabízíme k užívání první měsíc zcela zdarma.

Zvýhodněné ceny pro uživatele účetního systému MRP-K/S platné od 1. 7. 2014

Produkt počet položek objem dat zřizovací
poplatek
Cena za měsíc
Standard 300 300MB 0 98
Super 1000 1000MB 0 198
Maxi 3000 2000MB 0 498
Individuální od 3000 od 2000MB 0 individuální kalkulace
minimální fakturační období jsou 3 měsíce, při objednávce na 1 rok sleva 10%
pozn.: Pro Vaši představu, náš eshop, ve kterém nabízíme naše  produkty, obsahuje přibližně 140 položek a zabírá cca 8 MB dat

 

Doplňkové hardwarové vybavení k modulu Maloobchod a Restaurace

Produkt Cena
Tiskárna na stvrzenky Epson, termální, USB 3 980
Tiskárna na stvrzenky Star, termální, USB 4 980
Zásuvka na peníze - ovládaná přes výše uvedenou tiskárnu na stvrzenky 1 980
Zákaznický displej - připojuje se k PC přes USB port 2 998
Ruční snímač čárového kódu laserový, včetně stojanu, USB 2 980

 

MRP-Kamerový systém verze 5.11

Produkt Cena
Provedení STANDARD RT s možností připojení 12 kamer (8 běžných a 4 IP kamery) (sw+přídavná karta) 3 980
Provedení PROFESSIONAL RT s možností připojení 20 kamer (16 běžných a 4 IP kamery) (sw+přídavné karty) 6 980

MRP-Kamerový systém verze 4.86

Produkt Cena
Provedení LITE+ s možností připojení 8 kamer (4 běžných a 4 IP kamer) (sw+přídavná karta) 1 980
Provedení STANDARD s možností připojení 13 kamer (9 běžných a 4 IP kamer) (sw+přídavné karty) 4 980
Provedení PROFESSIONAL s možností připojení 20 kamer (16 běžných a 4 IP kamer) (sw+přídavné karty) 5 680
Provedení LITE+ RT s možností připojení 8 kamer (4 běžných a 4 IP kamer) (sw+přídavná karta) 2 480
Provedení STANDARD RT s možností připojení 12 kamer (8 běžných a 4 IP kamery) (sw+přídavné karty) 4 480
Provedení STANDARD+ RT s možností připojení 16 kamer (12 běžných a 4 IP kamery) (sw+přídavné karty) 6 480
Provedení PROFESSIONAL RT s možností připojení 20 kamer (16 běžných a 4 IP kamery) (sw+přídavné karty) 7 980
Upgrade Cena
Lite+ (Lite) 4.x na Standard 4.x 3 500
Lite+ (Lite) 4.x na Professional 4.x 4 200
Standard 4.x na Professional 4.x 1 200
Lite+ RT 4.x na Standard RT 4.x 2 500
Lite+ RT 4.x na Standard+ RT 4.x 4 500
Lite+ RT 4.x na Professional RT 4.x 6 000
Standard RT 4.x na Standard+ RT 4.x 2 500
Standard RT 4.x na Professional RT 4.x 4 000
Standard+ RT 4.x na Professional RT 4.x 2 000
Rozšíření RT provedení o kartu se vstupy a výstupy 4 000
... více informací o upgrade

Doplňkový hardware pro MRP-Kamerový systém

(cena kamer je uvedena včetně objektivu)

Produkt Cena
Kamera univerzální (vnitřní/venkovní) barevná, 0,1lux, 600 řádků - kamery si lze objednat s objektivem s horizontálním úhlem záběru 23°, 32°, 42°, 62°, 74°, 104° 2 998
Kamera univerzální (venkovní/vnitřní) s infračerveným přisvícením, 700 řádků - kamery si lze objednat s objektivem s horizontálním úhlem záběru 32°, 42°, 74°, 105° 2 798

 

MRP Manažer elektronických podání

Produkt Verze Cena
MRP Manažer elektronických podání - pro uživatele MRP účetních agend
(v ceně jsou všechny podporované formuláře, neplatíte za každý zvlášť)
5.54 398
MRP Manažer elektronických podání - pro samostatné použití nebo použití s účetními systémy jiných výrobců
(v ceně jsou všechny podporované formuláře, neplatíte za každý zvlášť)
5.54 698
Roční předplatné upgrade přes Internet v prvním roce užívání   zdarma
Roční předplatné upgrade přes Internet v druhém a dalším roce užívání   328

 

MRP Databázový manažer

Produkt Verze 1 počítač 5 počítačů jedné firmy
MRP Databázový manažer 2.11 398 998

 

Služby a školení

Služba Cena
Individuální servisní a poradenskou činnost v našich střediscích ve Zlíně a v Praze (odvirování počítačů ap.) 350Kč/hod
Individuální programátorské práce a práce na uživatelských datech v našich střediscích ve Zlíně a v Praze 1000Kč/hod
Vzdálená pomoc pomocí připojení přes internet (za každých započatých 15 minut) 250Kč/15min
Instalace nových programů nebo aktualizací v našich střediscích ve Zlíně a v Praze 350Kč/program
Konfigurace počítačové sítě u zákazníka,  instalace MRP produktů, apod., v případě že práce nepřesáhne 1 hodinu
(Cena za každou další započatou hodinu....700Kč)
1200Kč
Dopravné k zákazníkovi (účtujeme i cestu zpět) 9Kč/km
Instalace karet MRP-Kamerového systému a software do námi dodaného počítače v našich střediscích ve Zlíně a v Praze 0Kč
Instalace karet MRP-Kamerového systému a software do Vámi dodaného počítače v našich střediscích ve Zlíně a v Praze, v případě že doba nepřesáhne 1 hodinu
(Cena za každou další započatou hodinu....350Kč)
500Kč
Školení s individuálním přístupem v našich školicích střediscích ve Zlíně a v Praze  - první účastník z dané firmy 350Kč/hod
Školení s individuálním přístupem v našich školicích střediscích ve Zlíně a v Praze - každý další účastník z téže firmy (max. 5 osob) 200Kč/hod
Přegenerování software (například na jinou konfiguraci apod.) - jestliže ji naše licenční podmínky umožňují a je technicky realizovatelná minimálně 300Kč


Software i manuál standardně dodáváme v elektronické podobě internetem. V případě požadavku na manuál v knižní podobě se účtuje za každý 100,-Kč bez DPH. V případě požadavku na zaslání poštou si účtujeme 121,-Kč včetně DPH za poštovné a balné.