9.2.2024 - Změny v programu MRP Mzdy a personalistika

Změny v programu MRP Mzdy a personalistika

 

Dovolená


  • Roční výměr dovolené se pro zjednodušení nově nastavuje v týdnech, a nikoliv v hodinách, jak tomu bylo doposud. Vypočtený nárok na dovolenou zůstává v hodinách.
  • V Personalistice > Pracovní údaje přibyl individuální výměr dovolené (v týdnech). Je-li tato položka vyplněna, má přednost před firemním nastavením. Není-li vyplněna, převezme se hodnota z nastavení pro celou firmu.
  • Optimalizace hromadného ročního výpočtu dovolené pro firmy s velkým počtem
    zaměstnanců.
  • Zabezpečení výpočtu dovolené u nově vytvářených poměrů, u kterých doposud není znám druh činnosti.

 

Stravenky v roce 2024

Aktualizován výpočet osvobozené a daněné části stravenek v roce 2024.

 

Nové benefity v roce 2024

Přidány nepeněžní benefity s ročním limitem osvobození do poloviny průměrné mzdy.

Celkem přidány 4 nové mzdové položky:

  • Zaměstnanecké benefity, poskytnuté - celková hodnota benefitů poskytnutá v daném poměru v měsíci
  • Zaměstnanecké benefity, poskytnuté v jiných prac. poměrech - celková hodnota benefitů poskytnutá ve všech ostatních poměrech zaměstnance v měsíci (v rámci společného zdanění)
  • Zaměstnanecké benefity, osvobozeno
  • Zaměstnanecké benefity, daněno

Pokud uživatel potřebuje rozlišit vícero různých benefitů v rámci mzdy, může si vytvořit nové čistě informativní položky (které nejdou do čisté mzdy) a v definicích přidat tyto vytvořené položky do nově dodané položky Zaměstnanecké benefity, poskytnuté.

 

Automatické doplnění docházky

Byla přidána čtvrtá možnost automatického doplnění docházky Doplnit pevnou měsíční hodnotu v personalistice, kterou využijí především zaměstnanci pracující na dohody mimo pracovní poměr. Program při automatickém doplnění docházky přidá položku Odpracováno (u DPP pak Práce na DPP) s pevně zadanou hodnotou hodin a pracovních dní.

 

Zabezpečení

Zvýšení zabezpečení některých funkcí využívajících připojení k internetu a znovu zprovoznění funkce Vzdálená pomoc.


Pozn.: Nové formuláře Žádost o roční vyúčtování, Prohlášení poplatníka a Potvrzení o zdanitelných příjmech z technických důvodů v programu teprve přibudou.