Účetní systém MRP-K/S


Kontrolní hlášení DPH - příručka pro sestavení hlášení v MRP-K/S


(Datum poslední aktualizace dokumentu: 17.06.2019)


Tato příručka má za cíl podat uživatelům účetního systému MRP-K/S podrobný návod pro správné zadávání daňových dokladů tak, aby bylo možné následně bezproblémově sestavit Kontrolní hlášení.

Zdrojem pro sestavení Kontrolního hlášení (dále jen KH) jsou daňové doklady zaevidované či vystavené v agendách :


Základním rozlišovacím znakem pro zařazení dokladů do příslušné části výkazu je Typ dph. Dalšími pomocnými kritérii jsou:


Kromě výše uvedených údajů je třeba věnovat při evidování dokladu zvýšenou pozornost ještě těmto položkám:


POZOR! U uskutečněných plnění nad 10.000,- CZK je třeba při vystavování daňového dokladu důsledně trvat na tom, aby Vám Váš odběratel poskytnul své DIČ (pokud je plátcem DPH). Pokud byste DIČ odběratele neměli a on přitom takovýto doklad uplatnil, nedošlo by ke "spárování" při zpracování výkazů po odeslání na Finanční správu. V KH Vašeho odběratele by doklad totiž figuroval "detailně" v části B.2, kdežto ve Vašem KH by figuroval "sumárně, nerozlišitelně" v části A.5. Což následně může skončit výzvou správce daně k podání následného kontrolního hlášení z důvodu pochybnosti o správnosti nebo úplnosti k původně podanému kontrolnímu hlášení .


Algoritmus výpočtu výkazu - Uskutečněná plnění se zpracovávají v tomto pořadí:


Algoritmus výpočtu výkazu - Přijatá plnění se zpracovávají v tomto pořadí:


Kontrolní mechanismy a pomůcky pro sestavení KH
Program v každé agendě, která slouží jako zdroj dokladů pro výpočet KH zobrazuje v úvodním seznamu dokladů sloupec DPHKH. Tento slouží k rychlé informaci o tom, do jaké části KH byl doklad zahrnut. Údaje ve sloupci DPHKH se objeví až po výpočtu KH. Sloupec DPHKH je orientační, pokud by byl doklad zahrnut do více výkazů, případně do více částí jednoho výkazu, v DPHKH bude zobrazena první hodnota, kterou program nalezne (technicky není možné v jednom sloupci DPHKH zobrazit více popř. všechny hodnoty).


Část C výkazu umožňuje porovnat hodnoty v KH s hodnotami v Přiznání k DPH. Předpokladem je, aby bylo Přiznání k DPH spočítáno. Poté na záložce Strana 3 - Část C Kontrola stiskem tlačítka "+" vyberete ze seznamu Přiznání k DPH to, se kterým chcete aktuální KH porovnávat. V případě, že máte již Přiznání k DPH vybráno z dřívějška a prováděli jste znovu jeho výpočet, aktuální hodnoty Přiznání načtete volbou Přepočet části C. Rozdíly by neměly být větší než 1.000,-.


U čtvrtletních plátců DPH, kteří musí odevzdávat KH měsíčně, doporučujeme vytvořit v Seznamu přiznání k DPH pro každý měsíc pomocné, dílčí přiznání jen za daný měsíc (toto přiznání nebudete odevzdávat). S tímto pomocným přiznáním pak v Části C KH provádět porovnání vypočtených hodnot.


Samotné odeslání hlášení jednoznačně doporučujeme provádět pomocí aplikace Manažer elektronických podání. Manažer provádí řadu kontrol správnosti hlášení, např.

MRP-K/S je s Manažerem elektronických podání přímo propojeno, jedná se tedy o nejjednodušší a nejbezpečnější postup odeslání. Pokud Manažera neužíváte, vyzkoušejte správnost vyexportovaného XML souboru alespoň přes webovou aplikaci EPO. V žádném případě nedoporučujeme jen prosté odeslání Kontrolního hlášení bez otestovaní (v Manažeru nebo přes EPO) přímo do datové schránky.


Praktické příklady zaevidování dokladů v programu a jejich zařazení do Kontrolního hlášení
Níže uvádíme grafickou podobu formuláře s vepsaným postupem výpočtu - použití typů DPH, vyhodnocování Typu dokladu, částek dokladu apod.