Příručka pro Kontrolní hlášení DPH v Účetním systému MRP-K/S

Kontrolní hlášení DPH


(Datum poslední aktualizace dokumentu: 22.1.2019)

Zdrojem pro sestavení Kontrolního hlášení (dále jen KH) jsou daňové doklady zaevidované či vystavené v agendách :
Základním rozlišovacím znakem pro zařazení dokladů do příslušné části výkazu je Typ dph. Dalšími pomocnými kritérii jsou:
Kromě výše uvedených údajů je třeba věnovat při evidování dokladu zvýšenou pozornost ještě těmto položkám:
POZOR! U uskutečněných plnění nad 10.000,- CZK je třeba při vystavování daňového dokladu důsledně trvat na tom, aby Vám Váš odběratel poskytnul své DIČ (pokud je plátcem DPH). Pokud byste DIČ odběratele neměli a on přitom takovýto doklad uplatnil, nedošlo by ke "spárování" při zpracování výkazů po odeslání na Finanční správu. V KH Vašeho odběratele by doklad totiž figuroval "detailně" v části B.2, kdežto ve Vašem KH by figuroval "sumárně, nerozlišitelně" v části A.5. Což následně může skončit výzvou správce daně k podání následného kontrolního hlášení z důvodu pochybnosti o správnosti nebo úplnosti k původně podanému kontrolnímu hlášení .

Algoritmus výpočtu výkazu - Uskutečněná plnění se zpracovávají v tomto pořadí:

Algoritmus výpočtu výkazu - Přijatá plnění se zpracovávají v tomto pořadí:


Příklady zaevidování dokladů v programu a jejich zařazení do KH

Níže uvádíme PŘEDBĚŽNÝ postup výpočtu Kontrolního hlášení - použití typů DPH, vyhodnocování Typu dokladu, částek dokladu apod.