EET

Vytvoření certifikátu pro evidenci tržeb

Dalším krokem pro samotné zahájení elektronické evidence tržeb je žádost o autentizační údaje na portále správce daně a zde následné vytvoření certifikátů pro evidenci tržeb. Požádat o tyto autentizační údaje se dá dvojím způsobem:

  1. osobně na libovolném finančním úřadu
  2. elektronicky na portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky

Elektronickou žádost provádíte zde: https://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces

Daňový portál: Služby EET

Po provedení této Žádosti o autentizační údaje do EET obdržíte do Datové schránky přihlašovací údaje pro Daňový portál a po přihlášení můžete pokračovat dalšími nezbytnými kroky: registrací provozoven, ve kterých vykonáváte podnikatelskou činnost a taky vytvořením certifikátů, kterými systém identifikuje podnikatele, který mu tržbu k zaevidování zasílá.

Nyní si pomocí horní záložky můžete přepínat sekce POPLATNÍK, PROVOZOVNY a CERTIFIKÁTY.

V sekci POPLATNÍK se doplní údaje o podnikatelském subjektu. Na záložce PROVOZOVNY se tlačítkem Nová provozovna přidávají jednotlivé provozovny a údaje o nich.

A konečně záložka CERTIFIKÁTY slouží k vytváření certifikátů. Podnikatel může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení.

Na záložce NOVÝ CERTIFIKÁT zadáte Vytvořit žádost v prohlížeči – budete vyzvání k zadání hesla pro soukromý klíč. Toto heslo si volíte sami a pokud je zapomenete, bude třeba vytvořit certifikát nový! Po potvrzení hesla...

...můžete zadat poznámku (např. pokud máte více certifikátů, je užitečné uvést např. pro kterou provozovnu nebo kasu je daný certifikát určen).
A pak odeslat žádost o vytvoření certifikátu

Nyní je certifikát připraven připraven a můžete Vytvořit exportní soubor, abyste jej mohli uložit a načíst do některé z verzí MRP účetních programů. Tento certifikát je třeba chránit před zneužitím a mít jej uložen na bezpečném místě. Po stisknutí tlačítka Vytvořit exportní soubor

budete vyzváni pro zadání Vámi zvoleného hesla – soukromého klíče.

Jakmile je zadáte, systém Vám umožní samotné uložení certifikátu - kliknutím na tlačítko Stáhnout exportní soubor.

 

Dále můžete přes záložku SEZNAM CERTIFIKÁTŮ Vaše certifikáty spravovat – lze například provádět jejich zneplatnění (např. v případě ztráty, obav ze zneužití a podobně). Počet vytvářených certifikátů není omezen.

Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku