MRP-Vizuální účetní systém

Výroba a kalkulace

Nabízíme Vám softwarový produkt, program Výroba a kalkulace, který je nasazen v různých výrobních odvětvích.

Pro koho je program určen?
Pro malé a střední firmy, zabývající se zakázkovou výrobou, sériovou výrobou nebo pro firmy s kombinovaným typem výroby. Produkt najde nejlepší využití ve výrobním procesu, ve kterém je na vstupu mnoho vstupního materiálu (surovin) a na výstupu předem stanovený sortiment výrobků, případně sortiment výrobků na výstupu je otevřený s možností individuálních změn ve výrobcích.

Program nalezne uplatnění v následujících oblastech činnosti firem:

On-line propojení Výroby a kalkulace se skladovou agendou
Obr. On-line propojení programu Výroba a kalkulace s programem Skladová evidence

Co program nabízí?

Souhrnná norma výrobku
Obr. Souhrnná norma výrobku

Program Výroba a kalkulace je koncipován maximálně variabilně, aby vyhovoval většině uživatelů. Jednoduchá struktura programu zabezpečí jeho rychlé zavedení do provozu. Práce s programem nevyžaduje časově náročné zaškolování obsluhy.

V případě provádění aktualizace je nutné, aby spolu s programem Výroba a kalkulace byl aktualizován i program Skladová evidence.

Tento program si můžete v multiverzi a síťové verzi pořídit za 9 998 Kč bez DPH.
Ceny dalších účetních programů najdete v ceníku.

Další stránky MRP-Vizuálního účetního systému:
Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2022 MRP-Informatics, s.r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku