MRP-Univerzální systém

Novinky verze 8.10

Oznámení uživatelům MRP-účetních systémů

8. dubna 2014 ukončila společnost Microsoft podporu operačního systému Windows XP. Microsoft tímto okamžikem přestal poskytovat opravy a vylepšení pro tento produkt.

MRP tímto oznamuje svým uživatelům, že i přesto bude i nadále podporovat funkčnost svých účetních systémů v operačních systémech Windows XP, dokud to bude technicky zvladatelné.

V této souvislosti našim uživatelům oznamujeme, že úspěšně proběhly všechny úpravy a testy našich MRP-účetních systémů pod nejnovějšími operačními systémy Windows 8.
V případě Univerzálního účetního systému jde o provoz v 32-bitové edici Windows 8.

Vzhledem k těmto výše uvedeným skutečnostem doporučujeme našim uživatelům, aby si aktualizovali stávající MRP programové vybavení na aktuální verze. Pro plnou podporu Windows 8 je potřeba aktualizovat i Základ univerzálního účetního systému.

Novinky MRP-Univerzálního účetního systému:
Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku