MRP-Univerzální systém

Novinky verze 8.03

Účetnictví

 • Aktualizovaná účtová osnova pro příspěvkové organizace pro rok 2014.
 • Nové výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha pro příspěvkové organizace rok 2014.
 • Elektronický export výkazů pro příspěvkové organizace s úpravami platnými od 1.4.2014.

 

Novinky verze 8.02

Účetnictví

 • Nový výkaz pro příspěvkové organizace Schvalování účetní závěrky.

 

Novinky verze 8.01

Moduly daní z příjmu

 • Nové formuláře daně z příjmů fyzických a právnických osob, přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro VZP a přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2013.

 

Novinky verze 8.00

DPH

 • Automatická kontrola nespolehlivých plátců DPH a bankovních účtů v celostátním registru plátců DPH při důležitých akcích jako je vkládání přijatých faktur, vytváření příkazů k úhradě a práce s adresami zákazníků.
 • Elektronické podávání výkazů Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení k DPH a Výpis pro daňové účely zjednodušeno přímou spoluprací s MRP-Manažerem elektronických podání.
 • Funkce pro přenášení údajů záhlaví výkazů (FÚ, údaje plátce, zástupce...) mezi všemi druhy výkazů pro DPH.
 • Aktuální přiznání vzor 18 s předvyplněnými daňovými skupinami také pro výpis dokladů záznamní povinnost.
 • Tisk seznamu daňových dokladů setříděných dle DIČ pro splnění požadavku členění evidence dle jednotlivých členských států na základě §100a zákona o DPH.

Obecně

 • Zjišťování aktuálních verzí programu a jejich jednoduchá instalace pomocí MRP-Aktualizačního manažera.
 • Odesílání e-mailových zpráv z faktur, objednávek, zakázek a adresáře zákazníků.

Maloobchod

 • Přenášení dat mezi skladem a pokladnou i pomocí vyměnitelných disků jako jsou flash disk, externí disky apod.