MRP-Univerzální systém

Novinky verze 7.92

Mzdy a personalistika

 • Provedeny nezbytné úpravy v souvislosti s nařízením vlády č. 210/2013 Sb. (o minimální mzdě), které vešlo v účinnost dne 1.8.2013.

Obecně

 • Ověření DIČ pro DPH v celostátním registru plátců České republiky.
 • Ověření DIČ pro DPH členských států Evropské unie.
 • Hledání podnikatelského subjektu v registru živnostenského podnikání.
 • Hledání subjektu v obchodním rejstříku.

DPH

 • Nová kontrola nespolehlivých plátců DPH v celostátním registru plátců DPH (§106a novely zákona) přímo z programu pomocí webové služby MFČR. Umožňuje také kontrolu registrovaných bankovních účtů.

Účetnictví

 • Aktualizovaná účtová osnova pro příspěvkové organizace pro rok 2013.
 • Nový výkaz Rozvaha pro příspěvkové organizace rok 2013.
 • Elektronický export výkazů pro příspěvkové organizace s úpravami platnými od 1.4.2013.


Novinky verze 7.91

DPH

 • Nové formuláře Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení a Výpis z evidence pro daňové účely podle §92a zákona o DPH pro režim přenesení daňové povinnosti platné od 1.1.2013.
 • Rozšíření výpisu dokladů k DPH tzv. záznamní povinnosti o daňové identifikační číslo, dle §100 odst.2 novely zákona novely zákona o DPH.
 • Kontrola nespolehlivých plátců DPH v celostátním registru plátců DPH (§106a novely zákona).
 • Přidávání adres zákazníků přímo z knihy daňových dokladů.

Účetnictví

 • Aktualizovaná účtová osnova a výkaz rozvaha pro podnikatele.

Daňová evidence

 • Rozšíření analytické evidence kódů pro všechny základní kódy evidence příjmů a výdajů.
 • Tisk tabulky kódů.

Moduly daní z příjmu

 • Nové formuláře daně z příjmů fyzických a právnických osob, přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro VZP a přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2012.


Novinky verze 7.90

Mzdy a personalistika

 • Výpočet mzdy dle nové legislativy (pojistné na důchodové spoření, solidární zvýšení daně, zdravotní pojistné).
 • Parametry výpočtu sociálního a zdravotního pojistného pro rok 2013.
 • Parametry výpočtu náhrad při pracovní neschopnosti pro rok 2013.
 • Přehled na sociální pojistné - formulář pro rok 2013 s exportem do formátu XML pro elektronické podání.
 • Pojistné na důchodové spoření - formulář pro rok 2013 s exportem do formátu XML pro elektronické podání.
 • Vyúčtování daně z příjmu za zaměstnance - formulář za rok 2012.
 • Vyúčtování daně z příjmu za firmu - formulář za rok 2012 s exportem do formátu XML pro elektronické podání.
 • Vyúčtování daně z příjmu vybírané srážkou - formulář za rok 2012 s exportem do formátu XML pro elektronické podání.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech - formulář pro rok 2013.
 • Žádost na chybějící měsíční daňový bonus - formulář pro rok 2013 s exportem do formátu XML pro elektronické podání.
 • Parametry výpočtu daní (daňové tabulky, daňové slevy, daňové zvýhodnění) pro rok 2013.
 • Pracovní kalendář pro rok 2013.

DPH

 • Do kontrolních a výpočtových funkcí DPH byly doplněny nové sazby 15% a 21% platné pro rok 2013.

Účetnictví

 • V rámci účetních výkazů je nová funkce výpis výpočtu výkazu, díky kterému je možné jednodušeji odhalit případné nesrovnalosti.

Fakturace

 • Při vystavování opravných daňových dokladů (dobropis, vrubopis) je možnost kopírovat položky z původního dokladu.
 • Funkce pro negaci cen nebo množství u všech položek faktury.

Sklad

 • Nové volitelné sestavy Karty s obraty.
 • Výpisy z volitelných sestav je možné omezit na karty s pohyby, nebo bez pohybů, na určitou adresu odběratele/dodavatele na dokladu, a také zvolit cenu, ve které se výpis provede.