MRP-Univerzální systém

Novinky verze 7.72

Přijaté faktury + Účetnictví

  • Funkce, které řeší problematiku rozdílného data uskutečnění zdanitelného plnění a data uplatnění odpočtu DPH u přijatých tuzemských faktur.

Pomocné knihy

  • Uzávěrka, tedy hromadné rušení vyřízených dokladů, byla rozšířena i pro pomocné knihy Ostatní pohledávky, závazky.

 

Novinky verze 7.71

DPH

  • Nový typ výkazu Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH pro režim přenesení daňové povinnosti. Export výpisu v elektronické podobě i tisk kontrolního opisu.

 

Novinky verze 7.70

DPH

  • Nový vzor přiznání č.17 obsahující všechny náležitosti dle zákona o DPH platné od 1.4.2011.

Faktury

  • Změny v typech faktur z důvodu nových možností přenesení daňové povinnosti (reverse charge) na odběratele.
  • Úpravy dokladů Dobropis a Vrubopis v souvislosti se změnou těchto termínů dle zákona o DPH na Opravný daňový doklad..

Účetnictví

  • Nové výkazy a účtová osnova pro příspěvkové organizace pro rok 2011.
  • Elektronické exporty výkazů pro příspěvkové organizace s úpravami platnými od 1.4.2011.
  • Aktualizovaná účtová osnova a výkazy pro podnikatele rok 2011.