MRP-Univerzální systém

Novinky verze 7.50

DPH

  • Podrobný kontrolní výpis výpočtu řádků přiznání k DPH.
  • Kontrolní výpis dokladů sčítaných do jednotlivých řádků souhrnného hlášení k DPH.
  • Kontrolní funkce pro odhalení nesrovnalostí souhrnného hlášení k DPH proti knize daňových dokladů.

Faktury

  • Volitelný tisk kurzu na fakturách v zahraniční měně.