MRP-Univerzální systém

Novinky verze 7.31

Účetnictví

  • Nové výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a kompletní Příloha pro příspěvkové organizace pro rok 2010.
  • Exporty výkazů pro příspěvkové organizace v elektronické podobě pro předávání do Centrálního systému účetních informací státu.
  • Účtová osnova 2010 příspěvkových organizací i s podrozvahovými účty
  • Počet možných výkazů byl rozšířen z 99 na 999.
  • Možnost instalace výkazů jen pro vybraný typ organizace.