MRP-Univerzální systém

Novinky verze 7.30

DPH

  • Nový formulář Přiznání k DPH vzor č.16 platný od 1.1.2010 s exportem přiznání v elektronické podobě.
  • Nový formulář souhrnného hlášení k DPH s měsíčním vykazováním a zahrnutím intrakomunitárních služeb. Také export hlášení v elektronické podobě, který je jedinou možností podávání od 1.1.2010.
  • Do kontrolních a výpočtových funkcí DPH byly doplněny nové sazby 10% a 20% platné pro rok 2010.

Účetnictví

  • Aktualizovaná účtová osnova roku 2010 pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace.
  • Funkce umožňující převody stavů mezi účty pro jednoduché slučování a změny čísel účtů.
     

Moduly daní z příjmu

  • Nové formuláře daně z příjmů fyzických a právnických osob, přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro VZP a přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2009.