MRP-Univerzální systém

Novinky verze 7.21

Obecně

 • Do kontrolních a výpočtových funkcí DPH byly doplněny nové sazby 10% a 20% platné pro rok 2010.

Účetnictví

 • Nové výkazy pro podnikatele v anglickém a německém jazyce pro rok 2009.

Novinky verze 7.20

Obecně

 • Zrychlení funkcí zálohy a obnovy dat.
 • U síťových verzí možnost zálohování firmy, i když v programu pracují uživatelé v jiných firmách.
 • Pomocná funkce pro výběr cesty k záloze dat a zobrazení celé cesty.
 • Zálohování a obnova více vybraných firem dle seznamu.
 • Aktualizace seznamu firem po obnově firem neexistujících v seznamu.
 • Import dat z kterékoliv zálohy na disku (dříve jen kořen disku).
 • Kontrola bezchybnosti dat před zálohou.
 • Kontrola a upozornění na vypršení termínu od poslední zálohy.
 • Automatické zálohování při ukončení programu nebo při akcích, které mění větší množství dat např. uzávěrky, importy, hromadné změny apod.
 • Nastavení počtu udržovaných záloh a jejich jednoduchá obnova.

Evidence Majetku

 • Nové typy daňových odpisů: časové a mimořádné.
 • Časové odpisy - odpisy s rozlišením na měsíce.
 • Mimořádné odpisy - umožňují majetek v odpisové skupině 1 odepsat za 12 měsíců, majetek v odpisové skupině 2 za 24 měsíců (z toho 60 % v prvních 12 měsících).
 • Evidence technických zhodnocení předmětů.

Mzdy a personalistika

 • Podpora elektronického podání formuláře Přehled o výši pojistného ve spolupráci s programem Manažer elektronických podání.
 • Implementován nový výpočet náhrady při pracovní neschopnosti dle legislativní změny uvedené v zákoně č. 326/2009 Sb., která vstoupila v účinnost od 9.10.2009.