MRP-Univerzální systém

Novinky verze 7.10

DPH

  • Přiznání k DPH doplněno o výpočet koeficientu pro krácení odpočtu.
  • Funkce pro doplnění vzorového návrhu daňových skupin pro přiznání k DPH.
  • Nové funkce vkládání a přesun řádků v pomocných seznamech daňových skupin, typů úhrad, druhu dopravy apod.

Účetnictví

  • Aktualizovaná účtová osnova a výkaz Rozvaha pro podnikatele 2009.

Obecně

  • Pro provoz programu hlavně v počítačových sítích možnost určit název stanice nezávisle na operačním systému, což rozšiřuje možnost použití např. na terminál serveru, nebo v různých emulacích DOSu apod.