MRP-Univerzální systém

Novinky verze 7.0

DPH

 • Implementován zcela nový formulář přiznání k DPH vzor. č.15 platný od 01.01.2009 s provedenými nezbytnými úpravami výpočtu.

Obecně

 • Nové zadávání kurzů zahraniční měny, které dovoluje zadávat i exotické kurzy, překračující hodnoty běžného kurzovního lístku, případně i zadávání opačného kurzu.

Moduly daní z příjmu

 • Nové formuláře daně z příjmů fyzických a právnických osob, přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro VZP a přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2008.

Sklad

 • Cenové skupiny s možností cen s přesností až na 4 desetinná místa.

Mzdy a personalistika - důležité změny legislativy pro rok 2009

 • Výpočet mzdy dle nové legislativy (zaměstnanci jen důchodově pojištěni, náhrady mzdy při nemoci).
 • Oznámení o nástupu do zaměstnání pro rok 2009, ELDP pro rok 2009.
 • Parametry výpočtu sociálního pojistného a nemocenských dávek pro rok 2009.
 • Vyúčtování daně z příjmu za zaměstnance - formulář za rok 2008.
 • Vyúčtování daně z příjmu za firmu - formulář za rok 2008.
 • Vyúčtování daně z příjmu vybírané srážkou - formulář za rok 2008.
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech - formulář pro rok 2009.
 • Parametry výpočtu daní pro rok 2009 (daňové tabulky, daňové slevy, daňové zvýhodnění).
 • Pracovní kalendář pro rok 2009.