MRP-Univerzální účetní systém

Univerzální účetní systém má za sebou nejdelší historický vývoj v rámci MRP - účetních systémů. Prvopočátky jeho vývoje sahají ještě do doby operačního systému MS-DOS. Postupem času (s příchodem OS Windows) byl kompletně přepracován na moderní účetně-informační systém, který je schopen pracovat jak pod původními operačními systémy MS-DOS, tak i pod novými operačními systémy Windows kromě 64-bitových edic. Oblíbili si ho zejména konzervativnější uživatelé, kteří si nepotrpí na nejrůznější vymoženosti grafického rozhraní (které nabízejí Windows), ale potřebují především spolehlivý systém jednoduchý ovládáním s bohatou nabídkou funkcí, s garantovaným dalším rozvojem jak co do komfortu obsluhy, tak i v souladu s měnící se legislativou. V různých konfiguracích ho naleznete ve velkých obchodních společnostech, v profesionálních účetních firmách, u daňových poradců a v neposlední řadě i u těch nejdrobnějších živnostníků.

MRP-Univerzální účetní systém umožňuje sestavit Kontrolní hlášení DPH.

MRP Univerzální účetní systém plně podporuje EET v modulech:
 • Účetnictví (pokladní kniha)
 • Daňová evidence (pokladní kniha)
 • Maloobchod
 • Fakturace (stvrzenky - úhrady v hotovosti)

Účetní systém je podrobován pravidelnému auditu. Koncepčně je postaven jako modulární systém. Uživatel si může zakoupit jen ty moduly, které k práci nezbytně potřebuje. Pak jej může postupně rozšiřovat. Na celý systém je prováděn pravidelný cenově výhodný upgrade, a to jak po stránce legislativní, tak i po stránce rozvoje jednotlivých funkcí. Práci s ním ocení taktéž uživatelé starší výpočetní techniky. Je málo náročný na hardwarové vybavení počítačů (je schopen pracovat i na PC s procesory Intel 486). Ve spolupráci s MRP-Tiskovým manažerem jsou i jeho tiskové sestavy těžko rozlišitelné od aplikací, které byly vyvíjeny výhradně pro práci pod operačními systémy Windows. Dodáváme ho i ve formě síťových verzí a multiverzí, které umožňují evidovat agendy několik let zpětně, zjednodušení ročních uzávěrek nebo vést účetnictví teoreticky až "99 999" firmám na jednom počítači. V ceně programu je licence na jeho vlastní používání a manuál.

MRP je v tomto ohledu jedna z mála firem na českém trhu, která neustále plně podporuje rozvoj tohoto druhu účetního systému, a tak díky neustávajícím kladným referencím od desítek tisíc jeho uživatelů si tento účetní systém i dnes kupují nově začínající podnikatelé i účetní firmy nebo firmy, které jsou zklamány funkčností (nebo podporou) jiných konkurenčních účetních systémů. Účetní systém je pravidelně ověřován auditem. K nahlédnutí je aktuální auditorské ověření.

Ukončení podpory MRP Univerzálního účetního systému
Podpora MRP Univerzálního účetního systému bude ukončena k 31.12.2021.
Doporučujeme přechod na Účetní systém MRP-K/S za zvýhodněné ceny. Převod dat k dispozici.
Jak vlastně funguje Univerzální účetní systém?

Daňová evidence

>
Umožňuje vedení evidence o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, pokladního deníku, sledování DPH a pomocných knih HIM a NHIM, plánovače úkolů, zakázek, jízd, materiálu, objednávek, pohledávek, závazků, ... Kdykoliv Vás informuje o stavu Vašich finančních a materiálních prostředků v číselné i grafické podobě, o celkovém hospodaření až do konečné roční uzávěrky (výkaz o majetku a závazcích, příjmech a výdajích). Program umožňuje sledovat hospodaření za zakázky i za jednotlivá střediska. Součástí jsou i moduly Fakturace a Manažerských grafických analýz, se kterými je Daňová evidence navzájem provázána. Podporuje homebanking a obchodování po Internetu. Umožňuje export dat do jiných formátů (DBF, XLS, TXT, HTML). Má vyřešenu problematiku EET.
Všechny výše uvedené moduly a vlastnosti jsou součástí již základní (nejlevnější) verze.

Daňová evidence se skladem

>
Umožňuje totéž co Daňová evidence ale navíc obsahuje modul Sklad, se kterým je provázána. Kromě jiného podporuje i export dat ve formátu EDIFACT.

Účetnictví

>
Umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami. Celý systém je vysoce variabilní. Umožňuje např. modifikovat účetní osnovu, členit hospodaření podle středisek nebo zakázek, středisek, grafické výstupy hospodaření, výsledovku účetní i daňovou, předvahu, rozvahu, cash flow apod. Součástí je taktéž speciální menu na provádění kontrol zaúčtování. Obsahuje také moduly pomocných knih objednávek a zakázek, daňových dokladů, pokladního deníku, jízd, DHNM a HNDM, plánovač úkolů, ... Dokáže pracovat i s finančními prostředky vedenými v jiných měnách. Umožňuje vytvářet hlášení DPH a zcela nové Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty pro kontrolu nároku na osvobození transakcí od DPH z titulu dodání zboží do jiného členského státu EU. Manažeři firem uvítají funkce modulu ekonomických a finančních analýz stavů firmy. Těm uživatelům, kteří ocení komfortní vedení účetnictví několik let zpětně, zjednodušení ročních uzávěrek nebo vedení účetnictví více firmám na jednom počítači, doporučujeme program ve verzi MULTIVERZE. Součástí jsou i modul Fakturace a modul Manažerských grafických analýz, se kterými je účetnictví navzájem provázáno. Podporuje homebanking a obchodování po Internetu.
Program lze také provázat s modulem Evidence majetku. Umožňuje export dat do jiných formátů (DBF, XLS, TXT, HTML). Má vyřešenu problematiku EET.
Všechny výše uvedené moduly a vlastnosti jsou součástí již základní (nejlevnější) verze.

Účetnictví se skladem

>
Umožňuje totéž co Účetnictví, ale navíc obsahuje modul Sklad, se kterým je provázáno. Kromě jiného podporuje i export dat ve formátu EDIFACT.

Účetnictví MAXI

>
Obsahuje totéž co Účetnictví se skladem v multiverzi, a navíc umožňuje jednoduchou formou exportu dat slučovat výsledky účetnictví ze samostatně hospodařících středisek do centrálního modulu, ve kterém je pak možné sledovat hospodaření jednotlivých středisek samostatně i sumárně za celou firmu. Použití systému přichází v úvahu pouze v případě, že samostatná střediska vedou účetnictví v multiverzích na samostatných počítačích, které jsou tak vzdáleny, že není možné jejich propojení počítačovou sítí LAN. Pozor, nejdříve Vám doporučujeme konzultaci s našimi specialisty.

Daň z příjmu

>

Daň z příjmu právnických osob

Výborný pomocník pro přípravu a tisk formulářů pro daň z příjmu právnických osob.

Vhodný jen pro práci pod 32-bitovými Windows ve spolupráci s MRP-Tiskovým manažerem. Doporučujeme jej používat jen na laserových a inkoustových tiskárnách. Program je možné používat pouze ve spojení s moduly Účetnictví verze 3.90 a vyšší! Proto v objednávkách nezapomeňte uvést, který z těchto programů také chcete objednat !!!
Upozornění: I když je program výborným pomocníkem, daňového poradce nahradit nedokáže.

Daň z příjmu fyzických osob

Výborný pomocník pro přípravu a tisk vlastních formulářů:
 • pro daň z příjmu fyzických osob
 • roční hlášení osob samostatně výdělečně činných pro VZP
 • roční hlášení osob samostatně výdělečně činných pro Správu sociálního zabezpečení

Vhodný jen pro práci pod 32-bitovými Windows ve spolupráci s MRP-Tiskovým manažerem. Doporučujeme jej používat jen na laserových a inkoustových tiskárnách. Program je možné používat pouze ve spojení s moduly Daňové evidence verze 3.2 a vyšší! Proto v objednávkách nezapomeňte uvést, který z těchto programů také chcete objednat !!!
Upozornění: I když je program výborným pomocníkem, daňového poradce nahradit nedokáže.

Fakturace

>
Program umožňuje sledování odběratelských a dodavatelských faktur, DPH, vystavování faktur, dodacích listů, pokladních dokladů, vystavování příkazů k úhradě pro banku (má i podporu pro homebanking), sledování doby splatnosti faktur a vystavování předfaktur a penalizačních faktur, evidenci dodavatelů a odběratelů, prohledávání podle různých kritérií, grafický přehled, adresář s možností vyhledávání adres podle různých kritérií, tisku adres na štítky apod. Má uživatelsky definovatelné a modifikovatelné výstupní sestavy.  Má vyřešenu problematiku EET.

Sklad

>
Program je určen k vedení skladové evidence pro firmy a soukromé podnikatele. Eviduje stav zásob, výrobních čísel jednotlivého zboží, pohyby,… Lze vytvořit až 99 podskladů hlavního
skladu. Automaticky vypočítá ze skladní ceny prodejní ceny podle zvolených rabatů. Předností programu je tisk přehledných výstupních sestav (aktuální ceníky, sledování zisku, pohybů,
nadnormativních a podnormativních zásob, rezervací, inventury skladu, ve spolupráci s MRP-Tiskovým manažerem tisk čárových kódů na samolepící etikety, …). Podporuje tvorbu hlášení INTRASTAT. Uživatele v něm dále zaujalo jednoduché ovládání a přehledné rozdělení funkcí podle jejich využití, velké množství výstupních sestav předdefinovaných i uživatelsky volitelných, kontrolní a opravné funkce pro odstranění chyb vzniklých technickými výpadky, množství možností úprav prodejních cen, rabaty, ceny dle odběratelů, druhu výdejů, celkové částky dokladu ..., možnost evidence zboží až na jednotlivé kusy dle výrobních čísel, rozsáhlé možnosti komunikace mezi více skladovými programy a také volitelné exporty údajů pro další elektronické zpracování, složené karty zjednodušující práci se zbožím skládajícím se z více komponentů a práci s evidencí poplatků za likvidaci odpadu, přímé napojení na modul maloobchodního prodeje. V propojení s účetnictvím umožňuje provádět zaúčtování sklad. položek jak způsobem A, tak i B (a to bez dalších příplatků).

Maloobchod

>
Je určen firmám a podnikatelům zabývajícím se maloobchodním prodejem. Doplňkový produkt ke skladovému hospodářství programů Daňová evidence se skladem, Účetnictví se skladem, Účetnictví MAXI, Sklad. Umožňuje pracovat jak na samostatných počítačích, tak i v počítačových sítích, kde dokáže on-line odepisování ze skladových karet. Dokáže při platbě zákazníků akceptovat i běžné platební karty. Nabízíme Vám také doplňky k počítačům pro realizaci klasických pokladních systémů (zásuvka na peníze, zákaznický displej, tiskárna paragonů, snímač čárového kódu). Má vyřešenu problematiku EET.

Evidence majetku

>
Podstatně rozšířený modul oproti tomu, který je součástí účetnictví. Program zabezpečuje sledování HIM a NHIM, drobného majetku, ... Třídí jej podle středisek a míst. Realizuje daňové i účetní odpisy a grafické plánování odpisů zařazeného majetku pro příští léta podle uživatelem zvolených podmínek. Předností programu je jeho jednoduché ovládání s obsáhlými možnostmi vyhledávání, realizace oprav, převodů a rušení. Dále umožňuje tisk přehledových sestav tříděných podle různých kriterií, např. tiskne evidenční karty s odpisy, přehled zařazeného a vyřazeného majetku. Umožňuje provázat s účetnictvím.

Dále umožňuje:

 • vedení evidence pro prakticky neomezený počet předmětů
 • začleňování předmětů do libovolného počtu středisek a míst na střediscích
 • modifikace stávajících druhů majetku a vytváření nových druhů majetku
 • modifikace stávajících odpisových skupin a vytváření nových odpisových skupin
 • tisk značně obsáhlé výstupní sestavy (karty předmětů, seznamy předmětů s volitelnými údaji, odpisy předmětů, sumarizace odpisů, seznamy středisek a míst)
 • multiverze programu umožňuje vedení evidence majetku a provádění jeho odpisů až pro "99 999" firem

Kniha jízd

>
Podstatně rozšířený modul oproti tomu, který je součástí účetnictví. Umožňuje vést knihu jízd firemních i soukromých vozidel používaných pro služební účely. Generátor jízd je schopen doplnit knihu jízd o chybějící cesty. Při této činnosti vychází z předem zadaných údajů: seznamu tras, chybějících kilometrů,... Program dále umožňuje provádět výpočet náhrad za použití soukromých vozidel, výpočet silniční daně, vystavovat cestovní příkazy a tisk hotové knihy jízd na tiskárně.

Kniha jízd a doprava

>
Umožňuje totéž co Kniha jízd a navíc eviduje opravy vozidel, výměnu pneumatik, výměnu olejů, výměny akumulátorů, technické kontroly, měření emisí, ...

Evidence pošty

>
Program pro evidenci pošty, tisk poštovní knihy, poštovních poukázek různých typů na nekonečném papíru i jednotlivých listech. Vhodný doplněk k našim účetním programům, s nimiž může být přímo provázán. Modul Pošta rozšířen o nové perspektivní typy poštovních poukázek. Je doporučován Českou poštou s.p. koncovým uživatelům na zpracování poštovních zásilek!!

 Doplňky:

Tiskový manažer

 

Další stránky MRP-Univerzálního účetního systému:
Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku