Ověřování spolehlivosti plátců

Institut "nespolehlivého plátce"

Novela Zákona o DPH Zákonem č. 502/2012 Sb. zavádí od roku 2013 tzv. institut nespolehlivého plátce. Z hlediska dodavatelsko-odběratelských vztahů může mít i pro poctivé plátce DPH nedozírné finanční dopady.

Pokud zaplatíte "nespolehlivému plátci", můžete přijít o peníze

V případě, že si něco (zboží či službu) od takového nespolehlivého plátce objednáte a řádně pak fakturu zaplatíte, na základě této novely Zákona o DPH stát může požadovat zaplacení téhož DPH ještě jednou.

Nebo se může stát, že zaplatíte fakturu na správný účet uvedený ve faktuře a stát může požadovat zaplacení téhož DPH taktéž ještě jednou. Stačí abyste si nevšimli, že daný účet váš dodavatel nesdělil finančnímu úřadu jako účet používaný pro ekonomickou činnost. I v tomto případě vzniká vaše ručení za DPH vašeho dodavatele. Viz nejnovější sdělení Finanční správy ČR.

MRP - účetní programy umožňují kontrolu spolehlivosti plátců a jejich účtů

Na tyto skutečnosti jsou MRP - účetní programy plně připraveny a umožní Vám v nejnovějších verzích provádět on-line kontrolu spolehlivosti vašich dodavatelů a jejich bankovních účtů přímo v centrálním registru plátců DPH na serveru Ministerstva financí.

 

Podrobnější informace o novele Zákona o DPH naleznete přímo na serveru Ministerstva financí:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/ruzne/2013/novela-zakona-o-dph-2013-2136.

 

 

Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2022 MRP-Informatics, s.r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku