MRP K/S - účetnictví v němčině

Německá verze MRP-K/S

Ovládání účetního systému MRP-K/S je k dispozici i v německém jazyce. Vzhledem k tomu, že program je určen pro vedení agend podle české legislativy, je značná část výstupních sestav, např. faktury, ponechána pouze v českém jazyce. Tyto výstupní sestavy jsou však uživatelsky modifikovatelné, tudíž si je uživatel může upravit dle svých potřeb, např. nejen do němčiny, ale i do italštiny, francouzštiny, španělštiny, apod.

MRP-K/S: Německá jazyková verze