MRP-K/S, účetnictví v němčině

Německá verze MRP-K/S

Ovládání účetního systému MRP-K/S je k dispozici i v německém jazyce. Vzhledem k tomu, že program je určen pro vedení agend podle české legislativy, je značná část výstupních sestav, např. faktury, ponechána pouze v českém jazyce. Tyto výstupní sestavy jsou však uživatelsky modifikovatelné, tudíž si je uživatel může upravit dle svých potřeb, např. nejen do němčiny, ale i do italštiny, francouzštiny, španělštiny, apod.

MRP-K/S: Německá jazyková verze

 

 

Další stránky s MRP-K/S tematikou:
Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku