MRP-K/S, účetnictví v angličtině

Anglická verze MRP-K/S

Ovládání účetního systému MRP-K/S je k dispozici i v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že program je určen pro vedení agend podle české legislativy, je značná část výstupních sestav, např. faktury, ponechána pouze v českém jazyce. Tyto výstupní sestavy jsou však uživatelsky modifikovatelné, tudíž si je uživatel může upravit dle svých potřeb, např. nejen do angličtiny, ale i do němčiny, italštiny, francouzštiny, španělštiny, apod.

MRP-K/S: Anglická jazyková verze

 

 

Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku