MRP-K/S, Sítě WAN

Práce na vzdálených pobočkách připojených přes internet (sítě WAN)

Přímé připojení

Přímé připojení spočívá v připojení klientských stanic přes přes virtuální LAN sítě vytvářené přes pevná internetová připojení (ADSL a rychlejší). Při přímém připojení klientské stanice přes internet je ale nutné počítat s přiměřeným zpomalením práce na této stanici, které je úměrné době odezvy sítě (ping). U běžných šifrovaných propojení v našich podmínkách na kvalitních linkách (území ČR + okolní státy) bývá tato doba odezvy cca do 10 ms.

I když je Přímé připojení u naší aplikace Klient/Server s technologií DMAL i řádově rychlejší než u jiných aplikací s běžnými souborovými databázemi, nemusí být vždy ideální k intenzivní práci (zejména na pomalejších sítích). Může ale sloužit například jako výborná pomoc pro příležitostné spojení obchodního cestujícího. V těchto případech je vhodné vyzkoušet konkrétní činnosti, které budou přes vzdálené připojení prováděny a vyhodnotit, jestli jsou odezvy programu přijatelné. Přímé připojení se realizuje úplně stejně jako v lokální síti, tj. zadáním IP adresy serveru. Na straně serveru musí být samozřejmě ve firewallu povoleno připojení k TCP portu na kterém běží Firebird (standardně 3050) z vnější sítě. Doporučujeme na úrovni TCP/IP protokolu data šifrovat (např. OpenVPN nebo Zebedee).

Nepřímé připojení

Nepřímé připojení spočívá v připojení klientských stanic přes pevná internetová připojení pomocí tzv. Terminálového režimu. Pro propojení dvou počítačů postačuje obvykle sdílení vzdálené plochy (která je součástí např. běžných Windows XP). V případě připojení více počítačů je vhodnější pak použít TERMINAL SERVER. Nutno podotknout, že řešení nepřímého připojení klientských stanic sice podstatně urychlí práci (zejména při pomalejším internetovém připojení) ale na druhé straně podstatně navýší pořizovací náklady tohoto připojení.

 

Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2022 MRP-Informatics, s.r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku