Příklady účtování v MRP-K/S

Účetně informační systém MRP K/S  
1
Alternativní příklad – Mzdy  
Vážení přátelé, připravili jsme pro vás zpracovaný postup výpočtu mezd v účetně informačním  
systému MRP K/S. Snažili jsme se vytvořit příklady mzdové problematiky od nejjednodušších a  
nejběžnějších typů, které může zvládnout i laik (bez speciálního a podrobného nastavování uživatele)  
až po specifické vytváření šablon pro výpočty mezd, evidence nemocenských dávek, automatické  
zaúčtování do deníku,... pro zkušené mzdové účetní.  
Návod: Klikněte v tabulce na číslo stránky požadovaného případu a ihned se na ni dostanete. Pro vrácení zpět do této tabulky,  
klikněte na příslušné stránce na znak zpětného odkazu př. zpět 1  
Číslo  
Název  
Str. č.  
1.  
agenda NASTAVENÍ  
ZPĚT: 1/1  
Nastavení firemních údajů  
a) Hlavní obrazovka  
b) Identifikace firmy  
c) Nastavení bankovních účtů firmy  
ZPĚT: 1/2  
ZPĚT: 1/3  
Identifikace plátce pojistného a dalších odvodů  
Vytvoření pracovního kalendáře  
a) Přidání pracovní směny  
b) Pracovní kalendář  
ZPĚT: 1/4  
Položky mzdového číselníku  
a) Přidání vlastní mzdové položky (např. firemní půjčka, spoření, …)  
b) Změna pořadí tisku položky na výplatní lístek  
c) Výmaz položky mzdového číselníku  
2.  
agenda PERSONALISTIKA  
ZPĚT: 2/1  
Přidání zaměstnance do evidence  
a) Zavedení osobních údajů zaměstnance do personalistiky  
b) Nastavení hesla u zaměstnance pro šifrování výplatních lístků zasílaných  
mailem  
c) Rodinné údaje zaměstnance  
d) Platební údaje zaměstnance  
ZPĚT: 3.  
Pracovní poměry v personalistice  
ZPĚT: 3/1  
Hlavní pracovní poměr  
a) Nastavení druhu poměru, datum začátku prac. poměru, typ smlouvy,...  
b) Výběr pracovního kalendáře  
c) Šablona výpočtu mzdy  
d) Šablona pro zaúčtování mzdy  
ZPĚT: 3/2  
ZPĚT: 3/3  
ZPĚT: 3/4  
Dohoda o provedení práce  
a) Nastavení druhu poměru, datum začátku prac. poměru, typ smlouvy,...  
b) Šablona výpočtu mzdy  
c) Další nastavení  
d) Šablona pro zaúčtování mzdy  
Zkrácený úvazek  
a) Nastavení druhu poměru  
b) Výběr pracovního kalendáře  
c) Šablona výpočtu mzdy  
d) Šablona pro zaúčtování mzdy  
Více pracovních poměrů u jednoho zaměstnance  
Společné zdanění – hlavní pracovní poměr  
a) Nastavení druhu poměru, …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účetně informační systém MRP K/S  
2
b) Výběr pracovního kalendáře  
c) Šablona výpočtu mzdy  
Společné zdanění – vedlejší pracovní poměr  
a) Nastavení druhu poměru, ...  
b) Výběr pracovního kalendáře  
c) Způsob zdanění – v jiném poměru  
4.  
agenda MZDY  
ZPĚT: 4/1  
Nastavení mzdových podmínek zaměstnance (výchozí položky mzdy)  
a) Částka smluvní, úkolové nebo časové mzdy  
b) Daňová sleva na zaměstnance  
c) Daňové zvýhodnění na děti  
d) Převod mzdy na účet  
e) Ostatní individuální položky (např. spoření, pojištění, …)  
f) Jednorázové položky do mzdy (např. mimořádná odměna, pokuta,...)  
g) Společné zdanění u více pracovních poměrů zaměstnance  
První pracovní poměr  
Druhý pracovní poměr  
ZPĚT: 4/2  
Rekapitulace nastavení mzdových podmínek u zaměstnanců  
a) Plný úvazek 8 hod.  
b) Zkrácený úvazek 6 hod.  
c) Dohoda o provedení práce  
d) Více pracovních poměrů – společné zdanění  
ZPĚT: 4/3  
ZPĚT: 4/4  
Exekuce  
Pracovní neschopnost  
a) Přidání pracovní neschopnosti  
b) Pracovní neschopnost pokračující z minulého měsíce  
c) Příloha k žádosti o vyplacení dávky NP  
ZPĚT: 4/5  
ZPĚT: 4/6  
Docházka  
a) Automatické doplnění docházky dle pracovního kalendáře  
b) Ruční doplnění docházky  
c) Nepřítomnost placená (návštěva lékaře, svatba, pohřeb,...)  
Výpočet mzdy  
a) Výpočet mzdy – jeden úvazek  
(s pracovní neschopností, čerpáním dovolené, automatickým doplněním  
docházky)  
b) Výpočet mzdy – více úvazků  
(společné zdanění u zaměstnance s hlavním i vedlejším pracovním poměrem)  
ZPĚT: 4/7  
Tiskové sestavy  
a) Výplatní lístek  
b) Mzdové seznamy a jejich definice  
c) Potvrzení o výši průměrného výdělku  
5.  
agenda VÝKAZY  
ZPĚT: 5/1  
Uzávěrka mezd  
a) Uzávěrka spočítaných mezd  
b) Oprava mzdy po uzávěrce (odemčení mzdy a opětovný přepočet uzávěrky)  
ZPĚT: 5/2  
Platební příkazy  
a) Zařazení mzdových plateb do příkazu  
b) Ruční zařazení do příkazu (např. po opravě mzdy)  
c) Smazání položky platebního příkazu  
ZPĚT: 5/3  
Zaúčtování mezd do deníku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účetně informační systém MRP K/S  
3
ZPĚT: 5/4  
Rekapitulace výpočtu mzdy  
od zadání zaměstnance do personalistiky přes výpočet mzdy až po odeslání  
(
hlášení úřadům)  
6.  
Hlášení  
ZPĚT: 6/1  
Měsíční výkazy  
a) Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách  
b) Žádost o poukázání daňového bonusu  
ZPĚT: 6/2  
Jiná hlášení  
a) Přihlášky nemocenského pojištění  
b) Zápočtový list  
c) Příloha k žádosti o vyplacení dávky NP  
d) Hromadné oznámení změny zdravotní pojišťovny  
e) Potvrzení nároku na daňové zvýhodnění  
ZPĚT: 6/3  
Roční výkazy a výpočty  
a) Evidenční listy důchodového pojištění  
b) Výpočet daně a daňového zvýhodnění  
c) Potvrzení o zdanitelných příjmech  
d) Vyúčtování zálohové daně  
ZPĚT: 7.  
ZPĚT: 8.  
Hromadné akce  
a) Roční převod dovolené  
b) Doplnění ročního vyúčtování do mzdy  
Převod dat z vizuálního systému Mzdy a personalistika do MRP K/S  
a) Příprava dat pro převod  
b) Načtení dat do systému MRP K/S  
c) Výsledky převodu dat  
ZPĚT: 9.  
Nejčastější dotazy  
 
 
 
 
 
 
 
Účetně informační systém MRP K/S  
4
1
/1. Nastavení prvotních údajů  
Zadání: Alternativ firma mzdy, Novohradská 358/2A4, 760 01 Zlín, tel. 577 001 258, IČ: 12345678,  
DIČ: CZ12345678, bankovní účet: KB Zlín 123123/0100 (CZK), Česká spořitelna 14725811/0800 (CZK)  
a) Hlavní obrazovka  
Po spuštění programu se zobrazí hlavní obrazovka, jejíž vzhled si můžete upravit dle vlastních  
požadavků.  
Osobní uspořádání tlačítek  
Ikonou šipky v příslušné barevné buňce nebo kliknutím kdekoliv v horní části panelu můžete svinout  
nebo rozvinout agendy se kterými pracujete. Jednotlivá tlačítka s názvem si můžete i libovolně  
poskládat, zkrátka co nejosobněji upravit tak, aby se Vám s programem dobře a přehledně pracovalo.  
Změna podbarvení  
Kliknutím na ikonu Změnit vzhled v panelu Údržba si můžete upravit podbarvení panelů.  
Program v německém/anglickém jazyce  
Pokud potřebujete zobrazit systém v německém nebo anglickém jazyce, pak klikněte vpravo nahoře  
na znak německé či anglické vlajky.  
 
5
b) Identifikace firmy  
novat iniciály firmy. Klikněte  
Nastavení.  
Zobrazí se dialog, v němž klikněte na záložku Firma a proveďte nastavení. Vyplňte IČ, DIČ,.... Pak  
klikněte na tlačítko ručka - pro výběr či přidání údajů o firmě.  
Účetně informační systém MRP K/S  
6
Automaticky se zobrazí dialog se seznamem firmy respektive jejích poboček. Na řádku centrála  
stiskněte Ctrl+Enter (oprava) a doplňte údaje Vaší firmy. Tato adresa, která je označena jako  
Centrála, se bude používat ve všech výstupních sestavách, kde firma figuruje jako dodavatel či  
odběratel. Dialogovým tlačítkem + popř. klávesou Insert můžete stejným způsobem přidávat  
pobočky.