Příklady účtování v MRP-K/S

Účetně informační systém MRP K/S  
1
Alternativní účetní případy  
Maloobchod / Restaurace  
Vážení přátelé, připravili jsme pro vás zpracovaný postup prodeje z maloobchodní pokladny a prodej  
v režimu restaurace v systému MRP K/S. Uvedené příklady jsou připraveny uměle a neosobují si  
ambice suplovat práci účetního nebo daňového poradce.  
SEZNAM  
 
Účetně informační systém MRP K/S  
2
Maloobchod  
Jednotlivé klientské stanice systému MRP K/S je možné využívat jako maloobchodní pokladny online  
napojené na modul Sklad. Maloobchod umožňuje evidovat práci jednotlivých prodavačů, podporuje  
používání platebních karet,... a má vyřešenu i problematiku EET. Slevy či přirážky lze zadávat na  
vybrané položky nebo na celý paragon. Disponuje rozhraním jak pro klasické klávesnicové ovládání,  
tak i pro ovládání přes dotykový displej.  
Zadání: Proveďte nastavení parametrů pro maloobchodní pokladnu. Prodej bude probíhat ze skladu  
2
, číselná řada pro skladový pohyb Ma190000, platby v hotovosti budou odcházet do EET a platby  
kartou budeme účtovat do ostatních pohledávek (číselná řada mao0000). Nadefinujte do seznamu  
prodavačů 2 prodavače.  
Číslo  
Název  
Sklad  
ZPĚT_1. Přidání maloobchodní pokladny pro toto PC  
ZPĚT_2. Nastavení parametrů pokladny  
-
-
-
-
výběr prodejního skladu  
nastavení prodejní ceny  
zaokrouhlování  
EET (automaticky, na dotaz, neodesílat)  
ZPĚT_3. Spuštění maloobchodní pokladny  
ZPĚT_4. Seznam prodavačů  
ZPĚT_5. Stav pokladny  
a) Nastavení počátečního stavu  
b) Příjem nebo výdej hotovosti  
c) Okamžitý stav pokladny  
ZPĚT_6. Storno paragonu  
ZPĚT_7. Opakovaný tisk paragonu  
ZPĚT_8. Paragon z objednávky  
a) Vytvoření objednávky  
b) Načtení objednávky do paragonu  
ZPĚT_9. Archiv dokladů  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účetně informační systém MRP K/S  
3
1. Přidání maloobchodní pokladny pro toto PC  
Klikněte v hlavní nabídce na tlačítko Nastave » záložka Maloobchod a nastavte si pokladnu pro  
toto PC. Pokladna je označena pořadovým číslem a stiskem tlačítka Přidat pokladnu, se přidá další  
pořadové číslo pokladny. Stiskem tlačítka Zrušit pokladnu můžete příslušnou pokladnu zrušit.  
Kliknutím na tlačítko Předvolit 1 (nebo jiné pořadové číslo) nastavíte pokladnu pro toto PC.  
 
Účetně informační systém MRP K/S  
4
2. Nastavení parametrů pokladny  
Po výběru pokladny nastavte její parametry, jako jsou účtování pokladních dokladů, nastavení tiskárny  
a dalšího příslušenství.  
 
Účetně informační systém MRP K/S  
5
Sklad  
Klikněte na tlačítko ručka a zobrazí se seznam skladů, vyberte ze kterého se bude prodávat zboží pro  
tuto pokladnu a potvrďte Převzít.  
Prefix číselné řady pohybu ve skladu  
Do prefixu číselné řady zapište číselnou řadu pro pohyb ve skladu a potvrďte OK.  
Účetně informační systém MRP K/S  
6
Druh výdeje  
Druh pohybu (výdeje) umožňuje rozčlenit pohyby podle způsobu (např. výdej na fakturu, výdej v  
hotovosti,..), ceny (cena 1, cena 2, …) a výjimky v nastavení  
zaokrouhlování, EET,...)  
(počet desetinných míst,  
Dle zadání příkladu klikněte na tlačítko ručka a do seznamu druhů pohybů přidejte další druh - Výdej  
Maloobchod a nastavte jeho parametry (prodejní cena 3, EET s dotazem, ceny s DPH,...). Pak  
potvrďte OK.  
Účtování plateb kartou do ostatních pohledávek  
Zatrhněte  Účtovat platby kartou do ostatních pohledávek a nastavte číselnou řadu těchto dokladů.  
Zaúčtování uzávěrky do knihy interních dokladů  
Možnost zaúčtování uzávěrky do knihy interních dokladů a nastavení číselné řady.  
Ovládání programu  
Další možnosti nastavení funkcí programu (např. dotykové ovládání, zobrazení celkové částky na  
displeji, …).  
Tiskárny a příslušenství  
Na další záložce Tiskárny nastavte příslušnou tiskárnu na paragony a také tiskovou předlohu  
paragonů. A na záložce Příslušenství nastavte displej, zásuvku popř. snímač čárového kódu.  
3. Spuštění maloobchodní pokladny  
Maloobchod
Stejným způsobem postupně zadejte všechno požadované zboží.  
Sleva  
Dvojstiskem kláves Ctrl+P můžete zadat slevu na celý paragon.  
Storno položky  
Pro zadání storna položky postačí, když při přidání této položky zadáte záporné množství.  
 
Účetně informační systém MRP K/S  
8
Po výběru položek můžete přejík k dokončení paragonu a placení. Stiskněte tlačítko Tisk paragonu  
nebo * na klávesnici.  
Označte způsob platby a potvrďte Odeslat. Automaticky (nebo s dotazem) se odešle zpráva do EET,  
platba se zaeviduje v ostatních pohledávkách a následně se vytiskne paragon. Tímto je transakce  
ukončena a můžete přejít k zadávání dalšího paragonu.  
Účetně informační systém MRP K/S  
9
4. Seznam prodavačů  
Systém maloobchod může využívat více prodavačů a každý se přihlašuje svým uživatelským jménem.  
Po spuštění maloobchodu klikněte na tlačítko Funkce » Seznam prodavačů a dostanete se do  
seznamu všech prodavačů příslušného skladu.  
Účetně informační systém MRP K/S  
10  
Stiskněte tlačítko Přidat a nastavte nového prodavače a jeho práva. Pak potvrďte OK.  
Po spuštění agendy Maloobchod se automaticky zobrazí dialog pro přihlášení prodavače.  
Účetně informační systém MRP K/S  
11  
5. Stav pokladny  
a) Nastavení počátečního stavu pokladny  
Pro nastavení počátečního stavu klikněte na tlačítko Funkce » Nastavení počátečního stavu a  
zapište částku nové hotovosti, pak potvrďte OK.  
b) Příjem nebo výdej pokladní hotovosti  
Kliknutím na tlačítko Funkce » Hotovost můžete provést příjem nebo výdej hotovosti v pokladně.  
Potvrzení o příjmu či výdeji můžete vytisknout nebo jen uložit bez tisku a zavřít.  
c) Zjištění okamžitého stavu pokladny  
Klikněte na tlačítko Funkce » Hotovost » Okamžitý stav a zobrazí se momentální stav hotovosti v  
pokladně.