Příklady účtování v MRP-K/S

MRP-K/S, řešené příklady účtování

Následující stránky obsahují řešení nejčastějších situací a úkolů, které mohou potkat účetní, fakturantky, mzdové účetní, skladníky - prostě uživatele při práci s účetním systémem MRP‑K/S.

Účetnictví

Zpracovaný přehled nejběžnějších účetních případů účtovaných v systému MRP‑K/S. Obsahuje postupy zaúčtování nejčastěji účtovaných dokladů jako jsou faktury (běžné faktury, zálohové předfaktury, zahraniční faktury, faktury s přenesenou daní, dobropisy,...), pokladní doklady, odesílání dokladů do EET, příkazy k úhradě, bankovní výpisy, GDPR, objednávky, import faktur z Turbofaktury či evidence v knize majetku a v knize jízd.

Daňová evidence

Zpracovaný přehled příkladů vedení evidence o příjmech a výdajích v účetním systému MRP‑K/S. Obsahuje postupy zaevidování jednotlivých dokladů jako jsou faktury (běžné faktury, zálohové předfaktury, zahraniční faktury, faktury s přenesenou daní, ... ), pokladní doklady (zjednodušené pokladní doklady, sdružené pokladní doklady), evidence objednávek, příkazy k úhradě, bankovní výpisy, EET či evidence v knize majetku a knize jízd.

Mzdy

Zpracovaný postup výpočtu mezd v účetním systému MRP‑K/S. Obsahuje příklady mzdové problematiky od nejjednodušších a nejběžnějších typů, které může zvládnout i laik až po specifické vytváření šablon pro výpočty mezd, evidence nemocenských dávek, automatické zaúčtování do deníku,... pro zkušené mzdové účetní.

Skladová evidence

Zpracované příklady vedení skladové evidence oceňované metodou FIFO i metodou váženého průměru v systému MRP‑K/S. Obsahuje postupy zaevidování skladových karet, příjmů a výdejů ze skladu, meziskladový převod, nastavení prodejních cen, evidenci inventur, odesílání dokladů do EET či evidenci obalů.

Maloobchod/Restaurace

Zpracovaný přehled nastavení a vedení maloobchodní pokladny i nastavení a vedení v režimu Restaurace. Obsahuje postupy vytvoření seznamu prodavačů, tvorbu paragonů, jejich opravy a storna, odeslání do EET, přehledy prodeje,... V režimu restaurace pak i možnost otevření více účtů (stolů) pro jednotlivé prodavače.

Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2022 MRP-Informatics, s.r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku