MRP-K/S

Proč je výhodné používat u účetních systémů architekturu typu Klient/Server?

Z hlediska architektury správy uživatelských dat můžeme účetní systémy rozdělit na dvě základní skupiny:

 • Účetní systémy s běžnými souborovými databázemi.  Těchto systémů je na trhu drtivá většina (u MRP ji zastupují MRP-Vizuální a MRP-Univerzální účetně-informační systém).
 • Účetní systémy s architekturou klient/server (u MRP je zastupuje účetně-informační systém MRP-K/S).

Porovnejme, jak se tyto účetní systémy liší v klíčových parametrech, a to ochraně dat před počítačovými viry, poruchami hardware, nekalými úmysly vlastních zaměstnanců a v rychlosti práce v síti.

Ochrana dat před počítačovými viry

 • Architektura s běžnými souborovými databázemi

  Každý, kdo s takovýmto systémem pracuje, musí mít zabezpečen přímý přístup k uživatelským datům! Přesvědčíme se o tom tak, že po ukončení práce s účetním programem si spustíme např. program Průzkumník z Windows nebo jiný souborový manažer a můžeme tyto databáze prohlížet, editovat nebo i mazat.


  Obr.1: Architektura s běžnými souborovými databázemi

  Ochrana dat u těchto účetních systémů s běžnými souborovými databázemi je tak silná, jak je silný nejslabší článek z celé sítě. Stačí když jeden z počítačů napadne virus nechtěně stažený ze sítě a může dojít ke ztrátě nebo odcizení účetních dat. 

 • Architektura klient/server

  Správu dat a operace s databázemi provádí takřka výlučně databázový server a jednotliví uživatelé, při správném nastavení, nemají přímý přístup k těmto databázím. Pro uživatele jsou tyto databáze jako nějaké „tabu“, jako by byly ukryty za neprostupnou „zdí“!


  Obr.2: Architektura Klient/Server s technologií DMAL

  Z výše uvedeného vyplývá velmi vysoká ochrana dat u systémů s architekturou Klient/Server. Pokud klientský počítač v síti napadne virus, pak pro účetní databáze, které jsou na serveru, to nepředstavuje přímé ohrožení.
  Této bezpečnostní vlastnosti se nejčastěji využívá při práci v počítačové síti, ale při správném nastavení jich můžeme využít už i při práci na jednom počítači!

Ochrana dat před poruchami hardware

 • Architektura s běžnými souborovými databázemi
  U architektury s běžnými souborovými databázemi každá stanice v síti musí mít přímý přístup k účetním datům. V případě poruchy jakéhokoliv počítače v síti (a zejména jestli se na tomto počítači právě pracuje s účetními daty) může dojít k poškození dat. Oprava dat je velmi časově náročná a navíc data mohou být tak značně poškozena, že je ani nelze opravit.
 • Architektura klient/server
  U architektury klient/server nemůže porucha hardware na klientské stanici způsobit ztrátu nebo narušení účetních dat, které jsou uloženy na serveru.
  U serverové stanice lze riziko případných poruch snížit na minimum použitím kvalitního hardware, mirrorovaných disků a záložního zdroje. 

Ochrana dat před nekalými úmysly vlastních zaměstnanců

 • Architektura s běžnými souborovými databázemi
  Každý zaměstnanec pracující s tímto systémem musí mít přístup u účetním datům. Stačí když má k jedné ze stanic přístup zaměstnanec s nekalými záměry a může dojít ke ztrátě nebo odcizení účetních dat. Může mu k tomu stačit běžná znalost práce se souborovými manažery (např. Průzkumníkem), nemusí se jednat o žádného zkušeného hackera.
 • Architektura klient/server
  Jednotliví uživatelé, při správném nastavení, nemají přímý přístup k účetním databázím. Správu dat a operace s databázemi provádí databázový server. Jednotliví uživatelé mohou provádět s účetními daty pouze ty operace, které jim správce povolí. Po ukončení práce s programem se ani programátoři nemohou běžný způsobem (např. prostřednictvím souborových manažerů) z klientské stanice k těmto datům dostat.

Rychlost práce v síti

 • Architektura s běžnými souborovými databázemi
  U běžných souborových databází vždy data zpracovává každá stanice v síti, po síti chodí velké objemy dat, a proto jsou tyto systémy velmi náročné na rychlost sítí.
 • Architektura klient/server
  U architektury klient/server klientský počítač posílá na server pouze požadavky a ten klientovi vrací výsledky. Mezi klientem a serverem putují jen ta data, která klient právě potřebuje, čímž je zatížení sítě oproti systémům s běžnými souborovými databázemi výrazně (řádově) nižší. Systémy klient/server budou tedy při práci v sítích výrazně rychlejší oproti jiným systémům - to se projeví zejména v pomalejších sítích s přímým připojením.