MRP-K/S, Klientské stanice

MRP-K/S patří mezi účetně-informační systémy s architekturou klient/server. Na serverové stanici vykonává správu dat databázový server (který je součástí dodávky a zákazník za něj již nic navíc neplatí) + serverová aplikační logika. Z pohledu uživatele se ale vlastní práce odehrává na klientské stanici. V základní ceně MRP‑K/S je již zahrnuto aplikační softwarové vybavení jak pro serverovou stanici, tak i jedna licence pro klientskou stanici. V případě potřeby je samozřejmě možné nainstalovat a provozovat celý systém pouze na jednom počítači.

Pro připojení dalších klientských stanic je třeba zakoupit rozšiřující klientské licence.
Podle typu je dělíme na:

Běžné rozšiřující licence

Vyhoví naprosté většině uživatelů. Je lhostejné, zda se klientské stanice nachází v jedné lokalitě (propojeny sítí LAN), nebo zda jsou v různých místech propojeny WAN sítěmi, přímým připojením přes internet nebo nepřímým připojením (jako klientské stanice připojené přes terminálový server) do internetu. Může je však využívat pouze jeden právní subjekt (fyzický či právnický)!

TP rozšiřující licence

Tyto speciální licence jsou určeny zejména pro účetní firmy, které navíc svým klientům (jiným firmám s jiným IČO) umožňují tzv. TP (terminálový přístup) k účetním datům přes internet. Uživatel si může pro každou TP licenci vybrat, zda ji použije jako běžnou rozšiřující licenci, nebo jako licenci pomocí které umožní svým klientům - jiným firmám s jiným IČO přistupovat k datům na serveru prostřednictvím terminálových služeb. TP licence nelze kombinovat s běžnými licencemi. Tyto jiné firmy můžou v podstatě plnohodnotně (dle přidělených přístupových práv definovaných správcem) využívat prakticky veškeré uživatelské funkce (prohlížení dat, editaci dat, zadávání a mazání dat apod.) účetně-informačního systému MRP-K/S. Tyto jiné firmy s jiným IČO mohou k datům na serveru přistupovat pouze přes terminálové služby (terminal server, sdílení vzdálené plochy) - nesmějí však mít u sebe nainstalovanou klientskou část účetně-informačního systému MRP-K/S.
Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2022 MRP-Informatics, s.r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku