MRP-K/S

Doplňkové moduly

Doplňkové moduly účetního systému MRP-K/S

Jedná se o moduly, které nejsou součástí ani kompletu MRP-K/S a ani modulových sestav MRP-K/S. Tyto moduly si ale můžou zájemci zvlášť doobjednat. Případné aktualizace těchto modulů nejsou součástí běžných aktualizací (ročního předplatného). Vzhledem k tomu, že tyto moduly zabezpečují komunikaci se softwarovými produkty od jiných výrobců, budou i poplatky za případné aktualizace fakturovány zvlášť. Nyní nabízíme tyto moduly:

Komunikační modul na Import faktur vydaných software iDoklad

Importní balíček umožňující vzdálené připojení ke službě iDoklad a stažení vystavených faktur v zadaném období. Importují se faktury a adresy odběratelů. Pro import je možné definovat profil (přednastavení středisek, zakázek, typů dph apod.) Vyžaduje připojení k Internetu.

Komunikační modul pro Import faktur vydaných Stormware

Importní balíček pro XML import Faktur vydaných ve formátu Stormware.
Technická dokumentace k protokolu je na stránce
http://www.stormware.cz/xml/samples/version_2/export/Faktury/Response/faktury_03_v2.0.xml.
Importují se faktury a adresy odběratelů. Pro import je možné definovat profil (přednastavení středisek, zakázek, typů dph apod.). Importuje se ze souboru uloženého na disku počítače, USB či obdobném médiu.

Komunikační modul pro Import objednávek přijatých Stormware

Slouží k importu přijatých objednávek z e-obchodů, které umí exportovat objednávky zákazníků ve formátu Stormware.
T
echnická dokumentace k protokolu je na stránce
http://www.stormware.cz/xml/samples/version_2/import/Objednavky/order_01_v2.0.xml.
Importují se adresy (porovnává se IČ, při shodnosti se adresa neimportuje) a objednávka. Profilem je možno přednastavit výchozí nastavení objednávky (sklad, číselné řady, střediska a zakázky).

Komunikační modul pro Import faktur vydaných ve formátu Money S3

Importní balíček pro XML import Faktur vydaných ve formátu Money S3.
Importují se faktury a adresy odběratelů. Pro import je možné definovat profil (přednastavení středisek, zakázek, typů dph apod.).
Importuje se ze souboru uloženého na disku počítače, USB či obdobném médiu.