Automatizace účetních operací

MRP-K/S, produkt 4. digitální průmyslové revoluce

Automatizace účetních operací v MRP-K/S

MRP-K/S patří k produktům čtvrté - digitální průmyslové revoluce. Při jeho tvorbě jsme se snažili sofistikovanými softwarovými metodami maximálně automatizovat práci účetních při zpracovávání či pořizování účetních dokladů. Výsledkem naší práce je to, že mnohdy i u větších firem postačuje jedna účetní na obsluhu tak robustního účetního systému, jaký MRP-K/S představuje. MRP-K/S je prošpikován různými automatizačními funkcemi, ze kterých níže uvádíme jenom ty nejžádanější:

 • Automatické hromadné vystavení faktur - např. nájmy, předplatné apod. (faktury vydané)
 • Automatické zaúčtování kursových rozdílů (faktury vydané, přijaté, pohledávky, závazky)
 • Automatické zaúčtování (faktury vydané, přijaté, pohledávky, závazky, Interní doklady, Pokladní doklady, Skladové pohyby)
 • Automatické zaúčtování úhrad (faktury vydané, přijaté, pohledávky, závazky)
 • Automatizaci ve fakturaci podporuje digitální podepisování PDF dokladů, INHOUSE a ISDOC formát. Do faktur a předfaktur jsou vkládány QR kódy s platebními údaji.
 • Automatické spárování a zaúčtování bankovních výpisů
 • Automatické vyfakturování výdejek
 • Automatické vyfakturování neskladových objednávek
 • Autonomní režim (export skladové karty, import objednávky)
 • Automatické načtení a vygenerování skladových pohybů z aplikace Mobilní skladník (na tlačítko)
 • Automatizace v modulu Mzdy a personalistika po provedení příslušné volby:
  • vygenerování docházky všem pracovním poměrům dle pracovního kalendáře
  • vystavení záloh všem pracovním poměrům
  • vystavení mezd všem pracovním poměrům
  • doplnění ročního vyúčtování daně do všech mezd
  • provedení ročního převodu dovolené všem pracovním poměrům
  • zaúčtování všech mezd do účetnictví
  • vytvoření převodního příkazu pro všechny platby firemní i zaměstnanců