EET

Jednotlivé kroky podnikatelů před zahájením evidence tržeb

Krok první - Výběr programu

Krok druhý - Vytvoření certifikátu pro evidenci tržeb

V tomto kroku je popsán postup k podání žádosti na portále správce daně a následné vytvoření certifikátu pro EET.

Krok třetí - Načtení certifikátu do programu

Pokud máte vygenerován a stažen certifikát z webu Daňového Portálu Finanční správy ČR, pak je nutné načtení tohoto certifikátu do Vašeho účetního programu.

MRP podporuje EET ve všech svých účetních systémech. Tedy tento certifikát si můžete načíst do:

Krok čtvrtý - konkrétní práce s EET v MRP účetních systémech

Krok pátý - Dodržení informační povinnosti prodejce

Zákon o evidenci tržeb (č. 122/2016 sb.) v §25 definuje informační povinnost poplatníka. V místě, kde se běžně uskutečňují tržby, musí mít viditelně a čitelně umístěno oznámení, pokud to nevylučuje povaha věci. Text oznámení se liší podle toho zda poplatník vede evidenci tržeb v běžném nebo zjednodušeném režimu:

Pokud tuto povinnost nesplníte, může Vám být udělena pokuta až do 50000,-Kč.

 

 

Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2022 MRP-Informatics, s.r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku