EET

Výběr programu pro vedení EET

Na základě zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, mají podnikatelé podléhající tomuto zákonu povinnost evidovat tržby s platbou v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem. Podnikatelé/firmy mají možnost svobodně si vybrat zařízení a software, s jehož pomocí budou tržby evidovat. Na trhu existují různá řešení - řada z nich ale předpokládá další investice a to jak do nutnosti pořízení speciálního (a tím pádem finančně náročnějšího) hardwarového vybavení, tak často i různé měsíční poplatky, paušály a další platby!

Z tohoto pohledu je pro uživatele MRP® programového vybavení důležitou ta zpráva, že značkový MRP® software nevyžaduje investice do speciálního hardware, není třeba pro zavedení elektronické evidence tržeb platit nějaké speciální měsíční paušály a programy v jejich aktualizovaných verzích dokáží komunikovat přímo se serverem Finanční správy a to bez nějakých dalších zprostředkovatelských aplikací!

Zde si můžete zdarma stáhnout zkušební verzi těchto programů:

Tyto programy Vám umožní provést kompletní základní nastavení, vyzkoušet ovládání a otestovat komunikaci vašeho počítače s centrálou elektronické evidence tržeb, a to i s vytištěním paragonu s příslušnými náležitostmi požadovanými EET! Tento paragon vám vytisknou se všemi požadovanými údaji na běžné tiskárně – tedy bez nutnosti dalších investic do speciálních zařízení! Můžete používat jak klasické tiskárny pro formát A4, tak i maloobchodní paragonové tiskárny – oboje je možné!

Daňová evidence
ukázka nastavení EET v Účetním systému MRP-K/S


ukázka nastavení EET v modulu Restaurace Vizuálního účetního systému


ukázka paragonu vystaveného v modulu Restaurace Vizuálního účetního systému

 

Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2022 MRP-Informatics, s.r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku