MRP-Univerzální účetní systém

MRP Tiskový manažer

Předkládáme Vám program MRP Tiskový manažer pro XP/Vista/8/10. Pokud jste dosud používali pro tiskové výstupy MS-DOS verzí účetních aplikací program MRP Národní prostředí, budete kvitovat s povděkem schopnost programu MRP-Tiskový manažer tisknout v odpovídající kvalitě na jakékoli tiskárně připojené k počítači a vybavené od výrobce ovladačem pro Windows..

Program MRP Tiskový manažer pracuje na principu převodu klasického ASCII tiskového souboru (psaného v normě Latin 2 nebo Kamenických) do grafického formátu. Tento nově vytvořený grafický formát z ASCII souboru pak MRP Tiskový manažer vytiskne na vybrané windowsovské tiskárně takovým způsobem, jako by to tiskla původní 32-bitová windows aplikace. MRP Tiskový manažer umožňuje kromě jiného vložit do klasických MS-DOS tiskových výstupů grafické soubory (BMP), např. firemní logo.

Program MRP-Tiskový manažer monitoruje změny ve zvoleném adresáři. Přijde-li do zvoleného adresáře textový soubor, program jej automaticky zpracuje a na windows kompatibilní tiskárně vytiskne. Po vytištění soubor smaže. Tisk lze ovlivnit standardními řídícími sekvencemi pro tiskárny EPSON resp. sekvencemi uživatelem nadefinovanými a použitými v tištěném souboru.

Kromě automatického využití s MS-DOS verzemi našich účetních a ekonomických aplikací bude program schopen spolupracovat i s jinými MS-DOS aplikacemi, které umožňují provádět výstupy (tisk) do textového souboru.

Nyní je dodáván automaticky jako součást nových programů i upgradů MRP-Univerzálního účetního systému bez dalšího navýšení ceny těchto programů.

Další stránky MRP-Univerzálního účetního systému:
Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2023 MRP-Informatics, spol. s r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku