GDPR v účetních systémech

GDPR

aneb jak přežít nařízení Evropského parlamentu 2016/679
ze dne 27. dubna 2016,
které vstupuje v účinnost 25. května 2018

Když přišlo EET, mnozí z podnikatelů si mysleli, že nic horšího je potkat ani nemohlo. Ačkoliv implementace EET do podnikatelské praxe nebyla mnohdy zrovna jednoduchá, ti kteří se obrátili na nás, na MRP, ji dokázali v podstatě aplikovat ve většině případů pouze v ceně běžných aktualizací programů.

U implementace GDPR do podnikatelské praxe je však situace zcela odlišná! Drtivá většina řešení problematiky GDPR spočívá přímo na jednotlivých podnikatelských subjektech! Podnikatelské subjekty si v první řadě musí vytvořit vnitropodnikové směrnice a provést  příslušná opatření na naplnění GDPR! Tedy používané softwarové vybavení na zpracování firemních agend (Mezd, Faktur, Skladů, Účetnictví, ..) může pouze napomoci firmám a podnikatelům v ochraně osobních údajů fyzických osob. V našich programech jsme implementovali mnoho funkcí, které přímo podporují GDPR, a můžeme tedy říci, že jsme na GDPR připraveni! Vzhledem k tomu, že nové nařízení GDPR představuje přímo revoluci v ochraně osobních údajů, počítáme s tím, že i praktické dopady se budou postupně zákonně upravovat či objasňovat, a proto Vám doporučujeme provádění pravidelných aktualizací Vámi užívaného programového vybavení.

V čem konkrétně Vám může pomoci MRP programové vybavení v naplnění požadavků GDPR?

1. PRÁVO BÝT ZAPOMENUT (PRÁVO NA VÝMAZ)

V případě, že Vás fyzická osoba požádá o vymazání svých osobních údajů z Vašich agend vedených v našich MRP-účetních systémech, pak Vám to naše účetní systémy umožní. Připomínáme, že v této souvislosti je třeba mít na zřeteli nadřazenost jiných zákonů platných v ČR, které přímo nařizují uchovávání určitých dokladů, a to až desítky let. Součástí těchto dokladů jsou mnohdy přímo i osobní údaje fyzických osob. V tomto případě Vám naše účetní agendy umožní označení těchto fyzických osob s jejich osobními údaji a v nejbližším zákonném možném období Vám je pak umožní vymazat.

2. ŠIFROVÁNÍ ZÁLOH ÚČETNÍCH DAT

MRP-programové vybavení, včetně Elektronických podání, Vám umožní provádět šifrování zálohy účetních dat. To ocení zejména ti uživatelé, kterým hrozí ztráta či zcizení dat. V této souvislosti Vás chceme upozornit, že v případě, pokud použijete při šifrovaném zálohování Vámi zvolené heslo, které vzápětí zapomenete, Vaše vyzálohovaná data budou NEOBNOVITELNÁ!

3. KRYTÍ VSTUPU DO ÚČETNÍCH AGEND HESLEM

Největší komfort a možnosti v tomto bodě krytí má náš účetní systém MRP-K/S. Přístup k tomuto účetnímu systému je tak sofistikovaně propracován, že správce systému může udělit přístupová práva pro jednotlivé uživatele až na jednotlivé podagendy.

4. OCHRANA DAT PŘI PRÁCI V POČÍTAČOVÉ SÍTI

Opět i v tomto případě zabezpečuje největší komfort a účinnost náš účetní systém MRP-K/S. Je od prvopočátku vyvíjen s největším možným důrazem právě na bezpečnost dat. Vzhledem k tomu, že se jedná o aplikaci typu Klient/Server s použitím technologie DMAL, Vaše data mohou být na datovém serveru umístěna tak, že z jiných aplikací budou nedostupná pro ty, kteří neznají příslušná přístupová hesla, tudíž budou i maximálně zabezpečena proti případnému zcizení. Provozovat MRP-Vizuální a MRP-Univerzální účetní systém doporučujeme v nejnovějších operačních systémech Windows a využívat zabezpečení Vašich dat pomocí těchto operačních systémů (např. nástroj BitLocker).

5. OCHRANA VÝSTUPNÍCH PDF DOKUMENTŮ HESLEM

V MRP-Vizuálním účetním systému a účetním systému MRP-K/S umožňujeme provádět šifrování výstupních PDF dokumentů heslem, což mohou využít např. firmy při zasílání faktur, výplatních lístků či jiných dokumentů internetem.

 

 

 

Nabídka práce
Auditorské osvědčení MRP účetních programů
Licenční ujednání
Zásady ochrany osobních údajů
© 2022 MRP-Informatics, s.r.o.
  info@mrp.cz
  577 001 258
MRP na Slovensku