2024-03-20 - MRP KS - Autonomní režim, CommandLine režim - nové příkazy

20.03.2024 MRP K/S - Autonomní režim, CommandLine režim - nové příkazy • Program obecně

  Přílohy k dokladům - nově je možno vytisknout/uložit seznam příloh buď jako prostý text nebo ve formátu CSV. Pořadí jednotlivých sloupců se řídí jejich pořadím na obrazovce.


  Modul Bankovní výpisy

  Funkce Nastavení importních profilů výpisů umožňuje nastavit v profilu pro ABO formát novou podmínku Vyjímky při zpracování.

  • Převzít účet z parametrů profilu
   
  • Do vznikajícího bankovního výpisu se vkládá číslo účtu zadané v profilu a účet získaný z načítaného souboru se ignoruje.
  • Používá se v případě, že přicházející výpisy obsahují různá (fiktivní) čísla účtu, ale přitom pochází z jednoho zdroje např. platební brány. Importování výpisů pak nevyžaduje vytváření stále nových firemních účtů.
    

  Autonomní režim

  Nový příkaz EXPCISRAD0 - export číselných řad.


  CommandLine režim

  Nový příkaz EXPCISRAD - export číselných řad.