MRP-Vizuální účetní systém

MRP-Vizuální účetní systém

Celý systém je sestaven z jednotlivých modulů nebo modulových seskupení - zákazník si tedy kupuje jen ty moduly, které ke své práci momentálně nezbytně potřebuje. S rostoucími potřebami firmy si pak může postupně dokupovat další. Tím se stal celý systém velice atraktivní nejen po kvalitativní, ale i po cenové stránce.

Velkou oblibu (a to nejen u účetních firem) si získaly konfigurace modulů v multiverzích, které umožňují jednoduchým způsobem evidovat a prohledávat agendy mnoho let zpětně nebo vést současně účetnictví až 9998 firmám. Moduly dodáváme i ve formě síťových verzí. Za velmi výhodné ceny je celý systém pravidelně aktualizován jak po stránce legislativní, tak i po stránce uživatelského komfortu a vývoje dalších funkcí. Účetní systém je pravidelně ověřován auditem. K nahlédnutí je aktuální auditorské ověření.

Nejen podnikatelé a živnostníci, ale i ekonomové a ředitelé firem, ocení analýzy hospodaření i v grafické podobě v animovaném 3D zobrazení (tyto analýzy jsou součástí Účetnictví, Daňové evidence, Skladu a Fakturace i v té nejzákladnější verzi), plánovat rozvoj firmy, výrobu nebo pouze vytvářet komfortní (uživatelsky modifikovatelné) tiskové výstupy.

MRP-Vizuální účetní systém sestavuje Kontrolní hlášení DPH.

Pro uživatele MRP-Vizuálního účetního systému jsme připravili
příručku pro sestavení Kontrolního hlášení,
která vysvětluje jak správně vyplňovat daňové náležitosti na jednotlivých dokladech.

Pro svou práci si můžete vybrat následující moduly:

Daňová evidence - dříve jednoduché účetnictví. Umožňuje vedení evidence o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, sledování DPH a pomocných knih,...

Účetnictví - dříve Podvojné účetnictví. Umožňuje vedení účetnictví na syntetických a analytických účtech s podrobnými výstupními sestavami. Celý systém je vysoce variabilní.

Sklad - program k vedení skladové evidence pro firmy a soukromé podnikatele. Eviduje stav zásob, výrobních čísel jednotlivého zboží, pohyby, …

Fakturace - umožňuje sledování odběratelských a dodavatelských faktur, DPH, vystavování faktur, storna a penalizačních faktur, dodacích listů, příkazů k úhradě pro banku, umožňuje kontrolu spolehlivosti plátců DPH a jejich účtů,...

Mzdy a personalistika - umožňuje vedení mzdové a personální agendy pro prakticky neomezený počet zaměstnanců.

Evidence majetku - zabezpečuje sledování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, drobného hmotného a nehmotného majetku.

Maloobchod - vytváří a tiskne paragony, odepisuje zboží ze skladu, tiskne sumarizace, uzávěrky,... Umožňuje připojit zákaznický displej, paragonovou tiskárnu, zásuvku na peníze.

Restaurace - program je vhodný pro různé typy restauračních zařízení, bary, jídelny i zařízení nabízející donáškovou službu. Je propojen se skladovým hospodářstvím.

Evidence pošty - program pro evidenci přijaté a odeslané pošty, tisk poštovní knihy, poštovních poukázek různých typů. Umožňuje k sobě připojit i námi doporučované digitální váhy.

Kniha jízd - vede knihu jízd firemních i soukromých vozidel používaných pro služební účely. Eviduje ceny pohonných hmot a výšky cestovních náhrad. Obsahuje Generátor jízd,...

Výroba a kalkulace - je určena pro malé a střední firmy, zabývající se zakázkovou výrobou, sériovou výrobou nebo pro firmy s kombinovaným typem výroby.


MRP-Silver, MRP-Gold