Programy pro účetní firmy

a daňové poradce

Slevy pro účetní firmy a daňové poradce

Účetní firmy a daňoví poradci mohou obdržet účetní systém MRP-K/S a programové komplety MRP Silver, MRP Gold z MRP-Vizuálního účetního systému se slevou 50%.

Níže uvedené komplety jsou nabízeny ve formě multiverzí, tudíž účetní firmy a daňoví poradci mohou vést účetnictví pomocí těchto programů prakticky neomezenému počtu klientů.

Podmínkou pro získání slevy je věrohodné doložení činnosti vedení účetnictví nebo daňového poradenství.


Účetní systém MRP-K/S Cena
Základní cena systému
Kompletní software pro instalaci a práci na jednom počítači nebo instalaci v síti na stanici server a jedné klientské stanici.
12 498
6 249
Běžné rozšiřující licence pro další klientské stanice:
Pomocí nich je možné se připojit k serveru MRP-K/S jak přes místní počítačové sítě, tak i přímo přes internet nebo pomocí tzv. terminálového přístupu.
Cena za jednu licenci pro další klientskou stanici 3 500
1 750

 

Vizuální účetní systém základní multi síťová multi-síťová
MRP Silver
Obsahuje moduly: Daňová evidence, Účetnictví, Fakturace, Daň z příjmu, Sklad, Mzdy a personalistika
Dále obsahuje podmoduly: Evidence příjmů a výdajů, Účetní deník, Evidence pro daňové účely a Přiznání DPH, Evidence majetku, Objednávky, Pohledávky a závazky, Kniha bankovních výpisů a Příkazů k úhradě s návazností na internetbanking, Adresář dodavatelů/odběratelů, Kniha objednávek, Zakázky, Pokladní kniha, Kniha jízd, Roční výkazy, Manažerské grafické analýzy, Editor výstupních formulářů,  ...
- 6 998
3 499
- -
MRP Gold
Obsahuje stejné moduly jako MRP Silver, navíc umožňuje práci v síti
(bez dalších poplatků za jednotlivé pracovní stanice)
- - - 7 998
3 999

Všechny ceny jsou v Kč bez DPH.

 

Tip pro účetní firmy!

V případě, že Vaši klienti (živnostníci a drobní podnikatelé) vystavují pouze faktury či objednávky, postačí jim zakoupit si samostatný modul Fakturace z MRP-Vizuálního účetního systému. Vy pak můžete jednoduše importovat jimi vystavené faktury do výše uvedených MRP účetních systémů.